AMSTERDAM - De politie eenheid Amsterdam en Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam hebben donderdag 20 juni een grootschalige controleactie gehouden in het Centrum. Daarbij werd intensief gecontroleerd op zaken die door bewoners van het gebied veelvuldig als zeer overlast gevend worden ervaren. Tijdens de actie werden als proef koppels gevormd bestaande uit een politieagent en een handhaver met als doel om de samenwerking tussen politie en toezicht en handhaving te optimaliseren. Bij de gezamenlijke actie werden 18 aanhoudingen verricht en bijna 150 boetes, proces verbalen, bestuurlijke maatregelen of rapporten van bevindingen opgemaakt.


Tijdens de controle in de middag- en avonduren werden onder meer diverse horecacontroles uitgevoerd ten aanzien van terrassen, glasgebruik, alcohol- en geluidsoverlast. Ook werden taxi’s en fietstaxi’s gecontroleerd waarbij extra werd gelet op hinderlijk en asociaal verkeersgedrag en was er extra alertheid op wildpassen, straatvervuiling en overtreding van het alcoholverbod. Bij de actie sloten ook AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel), GGD Amsterdam, Veldwerk en Jellinek aan om daklozen en andere hulpbehoevenden die tijdens de controle in beeld zijn gekomen direct naar een passend zorgtraject te begeleiden. Op het water was er assistentie van de boten van Waternet en Team Water Havens van de politie.

Handhaving

Bij de actie werden in totaal 18 personen aangehouden voor uiteenlopende strafbare feiten, waaronder bedelen en het dealen van (nep)drugs. Verder werden er 50 boetes uitgeschreven voor overlastovertredingen, waarvan zo’n 20 alcoholgerelateerd. Er werden 41 overtredingen van de taxiregels en/of verkeersovertredingen door taxi’s vastgesteld en 4 fietstaxi’s die niet aan de vergunningsregels voldeden. Daarbij werden twee fietstaxibestuurderspassen per direct ingevorderd. Er werden 17 bekeuringen uitgeschreven voor het niet voldoen aan de helmplicht voor rijden met een snorfiets op de rijbaan. In totaal werden circa 800 horecagelegenheden gecontroleerd op geluidsoverlast en terrasoverschreidingen. Daarbij werd driemaal geluidsoverlast en driemaal terrasoverschreiding geconstateerd. Op het water werden acht boetes uitgeschreven bij vaartuigcontroles. Tenslotte zijn meerdere personen vrijwillig overgedragen aan de aangesloten ‘zorgstraat’ om hen te begeleiden naar een passend hulptraject.

Optreden tegen overlast

,,Het is algemeen bekend dat in het Centrum door bewoners al geruime tijd overlast wordt ervaren. Deze klachten en meldingen zijn in deze actie nadrukkelijk als speerpunten gekozen voor handhavingsacties”, stelt Rachèl Burggraaf, wijkteamleiding Centrum-Burgwallen van de politie Amsterdam. Handhavers en politieagenten spannen zich reeds dag in dag uit in om het gebied leefbaar en veilig te houden. Naast het reguliere toezicht en de noodhulp bij calamiteiten en incidenten, een speciaal politieteam gericht op zakkenrollers, (drugs)dealers en straatrovers, acties tegen ondermijning, mensenhandel en uitbuiting houden politie en handhaving ook geregeld extra controleacties waarbij tegen specifieke vormen over overlast wordt opgetreden.

Samenwerking

De gehouden controle van donderdag 20 juni had daarnaast ten doel de samenwerking tussen politie en handhaving te optimaliseren. ,,We werken dagelijks samen in hetzelfde gebied en met hetzelfde doel: het veilig en leefbaar houden van het centrum. Nog betere samenwerking zorgt ervoor dat we in de toekomst gezamenlijk efficiënter en daadkrachtiger kunnen optreden om zo de overlast te verminderen”, besluit Burggraaf van de Amsterdamse politie.

Bij de evaluatie toonden zowel betrokken politieagenten als handhavers zich zeer positief over de proef en de samenwerking tijdens de actie. Ook vanuit bewoners in het gebied kwam veel positieve respons.