AMSTERDAM - In Amsterdam is een politiemedewerker geschorst. Hij wordt verdacht van fraude en valsheid in geschrifte. Het Bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten van de Amsterdamse politie doet onderzoek naar de kwestie.

De politie doet geen nadere mededelingen over de schorsing.

Integriteit
De politie kampt dit jaar met meer incidenten rondom agenten die de integriteit zouden hebben aangetast, zoals door het schenden van het ambtsgeheim of het verkopen van geheime politie-informatie. In maart nog schorste de Amsterdamse politie een man wegens mogelijk plichtsverzuim, in dezelfde maand werd een medewerker van de landelijke eenheid buiten functie gesteld op verdenking van het lekken van informatie.

Over de integriteitsschendingen bij de politie zei korpschef Erik Akerboom eerder dat voor zulke collega's "geen plaats is in het korps".