DIEMEN - Tijdens een gezamenlijke handhavingsactie van Politie Landelijke Eenheid, het basisteam Diemen-Ouder-Amstel van de eenheid Amsterdam, netbeheerder Liander en de Gemeente Diemen werden maandag 25 oktober enkele bedrijven op de Venserweg in Diemen gecontroleerd. Een bedrijf ontving een waarschuwing.

De controle richtte zich op de handhaving van regels inzake het vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (WABO) en de controle op E-waste.

Overtreding Wet Milieubeheer
Een bedrijf heeft een waarschuwing ontvangen voor het overtreden van de Wet Milieubeheer. Van al het aangetroffen witgoed bij dit bedrijf was ongeveer 50% niet meer werkend en daarom aan te merken als afval. Echter voor afvalverwerking had dit bedrijf geen vergunning. De eigenaar heeft met de waarschuwing de tijd gekregen om zijn zaken op orde te maken. Er zal op korte termijn een nacontrole plaatsvinden.

Bijvangst
Als bijvangst bij de controle werd een gestolen auto aangetroffen, een gestolen scooter en een auto die gesloopt had moeten zijn. Alle voertuigen zijn door de Landelijke Eenheid in beslag genomen.