NEDERLAND - Om zelf buiten het zicht van de autoriteiten te blijven, zetten criminelen vaak anderen in om hun drugspakketten te versturen: pakketezels. Deze pakketezels, in de praktijk veelal jongeren, weten vaak niet dat er drugs in de pakketten zitten. Om jongeren bewust te maken dat iedereen de vraag kan krijgen een (drugs)pakket te verzenden en dat dit verstrekkende, persoonlijke gevolgen kan hebben, start de politie op maandag 3 april de (online) preventiecampagne: ‘Je bent toch geen #pakketezel?!’.


Criminelen ronselen hun pakketezels op verschillende manieren. Dit doen zij in hun eigen omgeving, in de openbare ruimte, zoals op het schoolplein of bij postinleverpunten, of ze sturen een bericht via social media. De ene crimineel vraagt het verzenden van drugs als vriendendienst en de ander brengt het als een manier om snel geld te verdienen. Met het inleveren van een drugspakket maakt de verzender zich schuldig aan de export van verdovende middelen. Ook als je niet weet dat er drugs in het pakket zitten, ben je strafbaar. Lever daarom nooit een postpakket in voor een ander zonder dat je weet wat erin zit.

Risico’s

Pakketezels nemen, vaak tegen een relatief kleine vergoeding, het meeste risico. De sporen leiden namelijk rechtstreeks terug naar hen. Dat maakt de pakketezels voor de politie het makkelijkst te vinden. Naast dat zij zich begeven in een gevaarlijk crimineel milieu, lopen zij het risico op twaalf jaar cel en een strafblad. Een strafblad kan in de toekomst problemen geven bij het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Preventiecampagne: Je bent toch geen #pakketezel?!

Het Post Interventieteam (PIT) van de Landelijke Eenheid gaat misbruik van de legale poststromen onder andere tegen door opsporingsonderzoek in te stellen naar de criminele samenwerkingsverbanden die deze drugspakketten verzenden en door in te zetten op preventie. Om jongeren bewust te maken dat iedereen de vraag kan krijgen een pakketje met drugs te verzenden, dat het strafbaar is en verstrekkende gevolgen kan hebben, start het PIT op maandag 3 april vanuit verschillende social media platformen en – kanalen met de preventiecampagne ‘Je bent toch geen #pakketezel?!’.

Meer informatie

Meer te weten komen over dit onderwerp? Lees hier dan verder