NEDERLAND - Een jaarwisseling die veilig en feestelijk verloopt. Daarvoor moet er iets veranderen, vindt de politie. Het uitluiden van het jaar ging namelijk opnieuw gepaard met heftige vuurwerkincidenten. ‘We willen de traditie in stand houden, maar de jaarwisseling moet echt anders georganiseerd worden.'


Net als in 2020 golden bij deze jaarwisseling coronamaatregelen, waaronder een tijdelijk vuurwerkverbod. Met één verschil: dit jaar bleef de verkoop van consumentenvuurwerk in België toegestaan. ‘Daardoor was het eenvoudiger om toch aan consumentenvuurwerk te komen’, vertelt portefeuillehouder Geweld tegen Politie Ambtenaren Peije de Meij. ‘De politie zag een trend in het massaal inslaan van vuurwerk over de grens.’

Heftige incidenten

Het uitluiden van het jaar ging opnieuw gepaard met heftige vuurwerkincidenten, waarbij hulpverleners en omstanders ernstig gewond raakten. Ook waren er veel branden en vernielingen.

‘We zien steeds meer verharding’, aldus de Meij. ‘Dit jaar kregen hulpverleners en de politie nog meer dan afgelopen jaren te maken met agressieve groepen mensen en met geweld. Zelfs in normaal heel rustige dorpjes moest nu de ME eraan te pas komen om de openbare orde te herstellen.’

Ondanks het vuurwerkverbod werd ook in 2021 veel illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het ging om een recordaantal van 205 duizend kilogram. Ruim meer dan de 123 duizend kilogram van 2020.

Heel het jaar

Het helpt de politie als er een permanent verbod op consumentenvuurwerk komt, stelt De Meij. ‘Steeds weer vraagt de jaarwisseling enorme inzet van agenten, ME’ers, boa’s, brandweer- en ambulancemensen. Het is een keer klaar met hoeveel politie en hulpverleners je kunt inzetten. Een inzet die ook steeds gevaarlijker wordt door zwaar illegaal vuurwerk.’

‘De samenleving verdient een oud en nieuw traditie die feestelijk en veilig is. En het gaat niet alleen om vuurwerk bij de jaarwisseling’, zegt De Meij. ‘Vuurwerk is er tegenwoordig feitelijk heel het jaar. Zoals we zien bij demonstraties, voetbalrellen en ram- en plofkraken.'

'Het is aan het nieuwe kabinet samen met de Tweede Kamer, burgemeesters, de vuurwerkbranche, onze buurlanden en de politie om te kijken hoe we de jaarwisseling en consumentenvuurwerk anders kunnen vormgeven in de toekomst.’