AMSTERDAM/AMSTELVEEN - Afgelopen dagen hebben 25 verdachten – 21 mannen en vier vrouwen – voor de Amsterdamse rechtbank gestaan omdat ze ervan verdacht worden opruiende, discriminerende of beledigende uitlatingen te hebben gepost. Ze hoorden taakstraffen en geldboetes tegen zich eisen.

De mannen en vrouwen worden ervan verdacht de uitlatingen te hebben gepost naar aanleiding van een demonstratie van KOZP in Amstelveen in november 2018. Journaliste Clarice Gargard had die demonstratie via een livestream op Facebook uitgezonden. Op de livestream is meer dan 7000 keer gereageerd, zowel positief als negatief en divers van aard en ernst. Daarnaast ontving Gargard persoonlijke berichten via Facebook Messenger.

De politie en het OM hebben onderzoek gedaan naar deze aangifte en het OM heeft vervolgens een selectie gemaakt van de meest ernstige en grove strafbare uitingen. Dit onderzoek leidde tot 40 afzonderlijke Facebook profielen.

Enkele verdachten in deze zaak kregen een voorwaardelijk sepot of een OM-strafbeschikking in de vorm van een geldboete. Eén verdachte ging tegen deze strafbeschikking in verzet. 24 verdachten ontvingen een dagvaarding. Deze zaken zijn de afgelopen dagen voorgekomen bij de rechter.

De officier van justitie op zitting: “Een ieder mag aan een maatschappelijk debat een bijdrage leveren. Graag zelfs. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed in onze democratische samenleving. Voor debat en het uiten van kritiek moet dan ook zeker grote ruimte zijn. Dit is vereist voor een samenleving waarin pluralisme, tolerantie en ruimdenkendheid zo van belang zijn. Juist ook voor standpunten van andersdenkenden moet ruimte zijn. Dat die ruimte er is, betekent ook dat uitingen anderen kunnen en mogen krenken, shockeren of verontrusten. Mede daardoor kunnen emoties in een debat vaak hoog oplopen. Zo ook in deze zaak. De Sinterklaasviering is voor mensen, waaronder de verdachten in deze zaak, dierbaar. Dat dit emoties en reacties oproept is te begrijpen.”

Gedurende de vijf zittingsdagen hebben diverse verdachten ook aangegeven emotioneel en boos te zijn omdat er werd gedemonstreerd tegen een in hun ogen onschuldig kinderfeest. Het OM stelt zich op het standpunt dat de reacties die de afgelopen dagen aan de rechtbank werden voorgehouden echter ‘geen passende reacties waren, maar een absoluut ongewenste bijdrage aan een steeds polariserender en gewelddadiger klimaat in onze samenleving’.

Een aantal verdachten hoorden taakstraffen tegen zich eisen variërend van 30 tot 60 uur. In sommige gevallen is de helft van hun taakstraf voorwaardelijk geëist, dat houdt in dat zij de helft van de taakstraf moeten uitvoeren, en indien zij nogmaals in de fout gaan tevens de rest. Zo tracht het OM een stok achter de deur te plaatsen, zodat deze verdachten niet nogmaals in de fout gaan. Tegen de andere verdachten werden geldboetes geëist.