AMSTERDAM - Als op 19 juni 2018 in een lopend onderzoek een doorzoeking plaatsvindt van een pand in Amsterdam, stuit de politie onder andere op een groot bedrag in contanten in diverse coupures en valuta en een vuurwapen. Deze doorzoeking richtte zich op andere verdachten. Na het aantreffen van het geld en het wapen werd een nieuw onderzoek gestart gericht op de man die als bewoner kon worden aangemerkt van het betreffende pand en daarmee als vermoedelijke eigenaar van het geld en het wapen. Deze 40-jarige verdachte uit Winschoten stond op 28 januari terecht voor de rechtbank in Groningen op verdenking van witwassen en wapenbezit.


Grote hoeveelheden geld aangetroffen

Bij de doorzoeking worden in een slaapkamer grote hoeveelheden contant geld gevonden. In een bigshopper van de Albert Heijn een bedrag van € 146.850 in coupures van € 500, 100 en 50. In een plastic tas van dezelfde supermarkt een bedrag van € 58.955 in alle coupures, waaronder € 500, 200 en 100. En in diezelfde tas een bedrag van 1.578.900 aan Deense Kronen. Omgerekend zo’n € 210.000. In diezelfde slaapkamer ligt een Rolex horloge met een waarde van € 45.500, alsmede een scherp vuurwapen inclusief munitie. En in een als kantoor ingerichte kamer vindt men onder meer een geldtelmachine, een sealapparaat, en een relatief kleine hoeveelheid contant geld (€ 3.120). Uit de gevonden documenten en de verklaringen van getuigen blijkt ook dat verdachte meer grote hoeveelheden geld en dure auto’s ter beschikking heeft.

Bewezenverklaring
De officier acht witwassen bewezen omdat er geen enkele legale herkomst voor het geld is gevonden en verdachte niet heeft verklaard over de herkomst. De verklaring van de verdachte dat het geld van anderen moet zijn geweest vindt het OM ongeloofwaardig omdat het in zijn woning, zelfs in zijn slaapkamer is gevonden. De officier: “Het witwassen van criminele verdiensten vormt een ernstige bedreiging van de legale economie, en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan. Witwassen is een essentieel delict op het snijvlak van de boven- en onderwereld. Zonder witwassen kan niet veilig geprofiteerd worden van de forse met zware delicten verdiende opbrengsten.” Verdachte heeft volgens het OM een belangrijke rol gehad in het witwasproces. “Hij leeft als God in Frankrijk zonder dat ook maar een legaal verdiende euro bekend is bij de belastingdienst”.

Ook acht het OM bewezen dat verdachte een wapen en munitie voorhanden heeft gehad. Hij had er de beschikking over. Het lag zo goed als schietklaar in zijn nachtkastje.

Eis: 36 maanden onvoorwaardelijk
Bij zijn eis houdt de officier rekening met het feit dat verdachte op geen enkele wijze verantwoording heeft afgelegd voor zijn handelen. Verdachte kiest bewust voor zijn handelen in het criminele milieu en kan op basis van het dossier in staat worden geacht om zelf keuzes te maken in zijn leven. Gelet op de ernst van het delict volstaat wat het OM betreft een volledig onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden.

Verder vordert de officier de verbeurdverklaring van € 208.925, 1.578.900 Deens Kronen en een Rolex ter waarde van € 45.500. En de onttrekking aan het verkeer van het wapen, patroonhouder en munitie.

De rechtbank doet op 11 februari uitspraak.