AMSTERDAM - De afgelopen dagen is er veel onrust op en rondom de kermis in Osdorp geweest. Dinsdagavond is het dieptepunt bereikt waarbij de Mobiele Eenheid heeft moeten optreden en ingrijpen.

De kermis moet al enige dagen, op last van de burgemeester van Amsterdam, om 19.00 uur dicht vanwege de vele ongeregeldheden, welke wordt veroorzaakt door met name (lokale) jongeren, die zich sinds dit weekend hebben voorgedaan. Sindsdien zijn elke avond aanhoudingen verricht. Kort na de sluiting van de kermis op dinsdagavond, zorgde een groep jongeren direct weer voor onrust door het plegen van meerdere vernielingen en het afsteken en gooien van (zwaar) vuurwerk.

Inzet ME

De politie die op dat moment aanwezig was, trad direct op tegen de ordeverstoorders. Al vrij snel werd duidelijk dat deze groep uit was op een confrontatie met de politie. Ook werd de sfeer steeds grimmiger en werd de politie bekogeld met (zwaar) vuurwerk waardoor de inzet van de ME noodzakelijk was. De ME kwam rond 22.00 uur aan in Osdorp. Eerst werd geprobeerd de-escalerend op te treden in de vorm van meerdere waarschuwingen zich uit het gebied te verwijderen. Toen hier geen gehoor aan werd gegeven, werd door de ME daadwerkelijk ingegrepen wat uiteindelijk leidde tot 26 aanhoudingen waarvan 25 voor het verstoren van openbare orde. De aangehouden verdachten zijn in de leeftijd van 14 tot en met 26 jaar. Eén van hen, een minderjarige jongen, is aangehouden voor openlijke geweldpleging en zit op dit moment nog vast. De anderen zijn inmiddels op vrije voeten.

Samenwerking
De politie staat sinds het begin van de kermis en in de aanloop daartoe, in goede verbinding met door de gemeente aangewezen buurtvaders- en moeders, straatcoaches (Stichting Aanpak Overlast Amsterdam) en twee preventieteams. Zij worden ingezet om op een laagdrempelige manier contact te maken jongeren en groepsvorming te voorkomen. Ook met de beveiliging van de kermis is zeer goed contact. Samen met deze partners heeft de politie de afgelopen dagen geprobeerd de ordeverstoorders aan te pakken en de rust zo snel mogelijk te doen laten terugkeren. Al deze betrokken partijen willen dat een evenement zoals deze kermis rustig verloopt en dat bezoekers en omwonenden veilig en vooral gezellig van een dergelijk feestje kunnen genieten. Dit wordt nu door een select groepje verstoord en dat betreuren alle partijen dan ook ten zeerste.

Gezamenlijke aanpak

Vanmiddag vindt een ingelast overleg met de Amsterdamse driehoek plaats waarin wordt besproken hoe de komende dagen wordt opgetreden en welke maatregelen eventueel getroffen worden. Het moge duidelijk zijn dat geweld tegen hulpverleners en het hebben van onveilig gevoel bij buurtbewoners iets is wat de driehoek onacceptabel vindt. Daarom wordt gezocht naar een gezamenlijk én passend beleid met betrekking tot deze problematiek.