AMSTERDAM - Het onderzoek naar meldingen rondom een onveilig werkklimaat in district Oost is afgerond. Uit het lijnonderzoek zijn geen strafbare feiten naar voren gekomen, ook is er geen reden om een aanvullend, disciplinair onderzoek in te stellen. Wel is gebleken dat er een verstoorde werkrelatie is met een aantal mensen. Dit had impact op het functioneren van het managementteam van het district. Daarvoor is het sectorhoofd eindverantwoordelijk.


Om recht te doen aan de belangen van het district, alle betrokkenen en het sectorhoofd heeft de eenheidsleiding besloten hem over te plaatsen naar een soortgelijke functie buiten de eenheid Amsterdam. De komende tijd zal gezamenlijk gezocht worden naar een passende plek. Het buitengewoon verlof van het sectorhoofd is per direct beëindigd. In afwachting van een nieuwe vaste werkplek, gaat hij tijdelijk aan de slag binnen een landelijke portefeuille.

Frank Paauw, politiechef: ‘Als eenheidsleiding realiseren we ons de impact die het voornemen tot overplaatsing kan hebben. Het besluit stelt zowel het district als het sectorhoofd in staat een nieuwe start te maken en is ook een opdracht aan onze organisatie om hier iets van te leren.’