AMSTERDAM - Op zondagmiddag 26 februari heeft er een demonstratie tegen het woonbeleid op De Dam met aansluitend een Mars tegen Leegstand richting het Waterlooplein plaatsgevonden. Deze demonstratie is ordelijk verlopen totdat een groep demonstranten de confrontatie met de politie is aangegaan.


Rond 14.15 uur is de mars gaan lopen in de richting van de Kalverstraat. Tijdens de mars heeft de organisatie zich niet gehouden aan de afspraak in de Wombrief waarbij demonstranten in groepen van maximaal 400 personen door de Kalverstraat mochten lopen. De politie heeft vervolgens dat gat gevuld door alsnog een sluis te vormen zodat de groepen niet te groot werden. Vervolgens hebben een aantal demonstranten geprobeerd de aanwijzingen van de politieagenten niet op te volgen waarna er een confrontatie heeft plaatsgevonden. Agenten waren genoodzaakt om geweld te gebruiken.

Kort daarna is de rust weer teruggekeerd waarna de mars ordelijk is verlopen en geëindigd op het Waterlooplein. Gedurende de demonstratie zijn er geen verdachten aangehouden. De politie kijkt tevreden terug op de sfeer en afloop van de demonstratie.