AMSTERDAM - Het OM Amsterdam heeft besloten twee juridisch adviseurs te vervolgen wegens poging afdreiging. Beide verdachten zijn begin oktober van die beslissing op de hoogte gesteld.

Op 23 november 2020 heeft de familie De Mol - John de Mol en Johnny de Mol - aangifte gedaan van afdreiging tegen de auteurs van een brief waarin bij de familie werd aangedrongen op een schikking met een ex-partner van Johnny de Mol alvorens er een ongeautoriseerde biografie over de familie De Mol in de handel zou komen. De brief was geschreven door twee juridisch adviseurs die de ex-partner bijstaan.

Naar aanleiding van deze aangifte is de politie onder leiding van een officier van justitie een onderzoek gestart. In dat strafrechtelijk onderzoek werden de twee juridisch adviseurs als verdachte aangemerkt. Dit strafrechtelijk onderzoek naar de afdreiging is begin oktober 2022 afgerond. Het OM heeft besloten beide verdachten te zullen dagvaarden op verdenking van poging afdreiging.

Deze beslissing is begin oktober schriftelijk aan beide verdachten gemeld. Ook is aan hen gemeld dat zijzelf of hun verdediging in de gelegenheid worden gesteld om onderzoekswensen in te dienen bij de rechter-commissaris. Mogelijk dat die onderzoekswensen tot aanvullend onderzoek leiden. Zodra dat eventuele aanvullend onderzoek is afgerond, zal er een zittingsdatum worden bepaald.

Op 6 oktober 2022 heeft het Amsterdamse OM desgevraagd aan verscheidene media al gemeld dat beide juridisch adviseurs – tevens auteurs van de brief aan de familie De Mol - zullen worden vervolgd op verdenking van poging afdreiging. Op die dag had het Amsterdamse OM in een persbericht gemeld dat een aangifte van mishandeling die op 15 december 2020 tegen Johnny de Mol was ingediend, is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Dat persbericht was de reden voor een aantal media vragen te stellen over de aangifte van de familie De Mol tegen de beide juridisch adviseurs.

Het is het OM gebleken dat er bij sommigen onduidelijkheid bestaat over de beslissing van het OM. Daarom is besloten de vervolgingsbeslissing nogmaals te communiceren, maar nu met een algemeen voor iedereen toegankelijk persbericht. Het Amsterdamse OM hoopt dat hiermee voor iedereen duidelijkheid ontstaat.