AMSTERDAM - De officier van justitie heeft vanmiddag een werkstraf van 240 uur en een geldboete van 15.000 euro geëist tegen een 51-jarige oud-ambtenaar van de gemeente Amsterdam die verdacht wordt van passieve omkoping. Later volgt er nog een ontnemingsvordering. De verdachte zou zich met ruim 60.000 euro hebben verrijkt. Deze en komende week zijn nog drie oud-ambtenaren gedagvaard, een van die zaken wordt aangehouden. De vier oud-ambtenaren zijn inmiddels alle vier door de gemeente ontslagen.

In maart 2015 werd het politieonderzoek gestart naar aanleiding van een tip dat er corrupte ambtenaren waren binnen de gemeente Amsterdam. Het vermoeden bestond dat meerdere ambtenaren van de gemeente Amsterdam giften - zoals auto’s, een keuken en bouwmaterialen - zouden hebben aangenomen in ruil voor één of meerdere tegenprestaties, zoals het onrechtmatig gunnen van werkzaamheden aan aannemingsbedrijven.

Verbouwing als gift
Verdachte had in de tenlastegelegde periode van januari 2014 tot begin maart 2016 een leidinggevende positie bij de gemeente waarbij hij onder meer werkvoorbereiders aanstuurde. Het OM verdenkt hem ervan zich te hebben laten omkopen door een airco-installatie bij hem thuis te laten installeren, evenals een badkamermeubel en een tv-meubel. Ook zou verdachte een auto op zijn naam hem gekregen. Een aannemer wilde aan verdachte als gift de verbouwing van de woning schenken, zo blijkt uit onder meer tapgesprekken. Uiteindelijk heeft de verdachte deze verbouwing zelf betaald, maar dat deed hij pas, zo ziet het OM het, nadat hij doorkreeg dat er een strafrechtelijk onderzoek naar hem liep.

Uit WhatsApp berichten kan blijken dat de verdachte op verschillende manieren dankzij zijn positie van ambtenaar van de gemeente Amsterdam mogelijke tegenprestaties heeft geleverd in de vorm van advies, informatie of ondersteuning. Uit recente jurisprudentie blijkt dat er geen direct verband hoeft te bestaan tussen de gift enerzijds en de concrete tegenprestatie anderzijds. Ook strafbaar is het doen van een gift om zo de relatie met de ambtenaar te doen ontstaan of te onderhouden met het doel een voorkeursbehandeling te krijgen.

Privé structureel verrijkt
De officier van justitie in haar requisitoir: “Op deze wijze heeft de verdachte zich privé structureel verrijkt met een bewijsbaar totaalbedrag van ruim 60.000 euro. Dit dient verdachte zwaar te worden aangerekend. Voor het goed functioneren van het openbaar bestuur is het van essentieel belang dat dit zuiver handelt. Een noodzakelijke voorwaarde daarvoor is dat ambtenaren, als uitvoerders van diverse overheidstaken, objectief en onafhankelijk zijn. (-) Dat is welbewust niet gebeurd en dit alles puur vanwege eigen financieel gewin.”

Op een later moment zal er nog een ontnemingsvordering worden ingediend.

Met de betrokken bedrijven heeft het OM inmiddels geschikt of de onderhandelingen daartoe zijn nog gaande.