ABCOUDE - Het OM heeft vandaag twee jaar geëist tegen een inmiddels 31-jarige man die ervan verdacht wordt zijn neef in zijn knie te hebben gestoken waardoor die neef fors knieletsel heeft opgelopen. Dat zou zijn gebeurd na afloop van een familiefeestje in Abcoude eind juli 2020. Op basis van het politieonderzoek verdenkt het OM de man van zware mishandeling.


Het politieonderzoek naar het steekincident is in november 2020 gestart naar aanleiding van informatie uit een ander - nog steeds lopend - onderzoek. De politie hoorde gesprekken op de tap die erop wezen dat de verdachte eind juli 2020 bij een woordenwisseling betrokken zou zijn geweest. Een woordenwisseling die uitmondde in een steekincident waarbij het slachtoffer fors knieletsel zou hebben opgelopen.

Het slachtoffer, een neef van verdachte, deed in november 2020 bij de Amsterdamse politie aangifte van poging doodslag danwel zware mishandeling. Aanvankelijk probeerden verdachte en slachtoffer in de maanden na het steekincident onderling een schikking te treffen. Het slachtoffer had een advocaat in de arm genomen om een vergoeding voor zijn letsel te bewerkstelligen. Toen het niet lukte om tot overeenstemming te komen, besloot het slachtoffer aangifte te doen nadat hij door de politie was benaderd. De verdachte is op zondag 13 december 2020 door de politie aangehouden. Op dinsdag 15 december 2020 is hij na te zijn verhoord heengezonden.

Getuigenverklaringen

De politie heeft vele getuigen gehoord. Op basis van die verklaringen valt te concluderen dat er tijdens het feest sprake is geweest van een woordenwisseling tussen het slachtoffer en de verdachte. Op basis van verklaringen van getuigen, slachtoffer én op basis van een tapgesprek tussen verdachte en zijn vader concludeert het OM dat de verdachte het slachtoffer heeft gestoken.

De verdachte zou op het slachtoffer af zijn gekomen met een mes in de hand. Getuigen hebben gezien dat de verdachte stekende bewegingen maakte terwijl het slachtoffer hem probeerde af te weren. Op dat moment zou het slachtoffer in zijn knie zijn geraakt. Het slachtoffer moest in het ziekenhuis aan zijn verwondingen worden behandeld.

In het strafdossier zijn enkele tapgesprekken uit het andere nog lopende onderzoek gevoegd. In een zo’n getapt telefoongesprek, dat de verdachte en zijn vader kort na het feest voerden, zegt de verdachte dat hij zijn neef heeft gestoken. “Jullie hebben geluk dat ik niet meer met vuurwapen loop, want anders was die tori nog lelijker afgelopen”, aldus verdachte tegen zijn vader. Wat het motief voor het steken kan zijn geweest is niet helemaal duidelijk geworden, maar mogelijk heeft het te maken met de diefstal van sieraden van een tante. De verdachte zou het slachtoffer verwijten daarmee iets te maken te hebben.

Zware mishandeling

Aan de verdachte, die vandaag overigens niet bij de zitting aanwezig was, is poging moord, danwel poging doodslag, danwel zware mishandeling ten laste gelegd. Op basis van het politieonderzoek concludeert het OM dat er sprake was van zware mishandeling. Er is naar het standpunt van het OM onvoldoende bewijs voor opzet op de dood geweest noch van voorbedachte rade. Het OM gaat ervan uit dat hij in een gemoedsopwelling heeft gehandeld, maar met wel de bedoeling het slachtoffer ernstig te verwonden. Niet is komen vast te staan dat het zijn doel was om het slachtoffer te doden.

De inhoudelijke behandeling van deze zaak stond aanvankelijk gepland voor maart vorig jaar, maar die zitting kon niet doorgaan wegens ziekte van een van de procesdeelnemers.