AMSTERDAM - De officieren van justitie hebben vandaag tegen een 68-jarige oud-commissaris van de Amsterdamse politie een onvoorwaardelijke celstraf van negen maanden geëist en toewijzing van de vordering van de benadeelde partij wegens het verduisteren van gemeenschapsgeld en valsheid in geschrift. De man wordt ervan verdacht in de periode 2009 – 2014 op kosten van de politie personen uit zijn privékring te hebben gefêteerd op seizoenskaarten van Ajax, etentjes en concerten. Daarmee was een bedrag gemoeid van rond de 50.000 euro.

In januari 2015 verbaasde degene die hem als districtschef opvolgde zich over het feit dat er op rekening van de politie seizoenskaarten voor Ajax werden gekocht. Er volgde een oriënterend onderzoek door VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten) in opdracht van de toenmalige politieleiding. Dat leidde tot een aangifte van verduistering, waarna in mei 2016 het strafrechtelijke onderzoek is gestart door de Rijksrecherche in samenwerking met het VIK. In 2018 werd de man - drie maanden voor zijn pensioen - na een jarenlange en succesvolle loopbaan bij de Amsterdamse politie oneervol ontslagen.

Het onderzoek heeft laten zien dat de verdachte jarenlang geld van de politie heeft gebruikt om zijn familie en vrienden te fêteren. Hij nodigde hen op kosten van de politie uit voor voetbalwedstrijden, etentjes en concerten. Zo had de verdachte structureel vier door de politie betaalde seizoenskaarten voor Ajax tot zijn beschikking, kaarten waarbij een eetarrangement hoorde. Behalve de verdachte zelf maakten onder meer zijn dochters en zijn vader daar veelvuldig gebruik. De aanvullende rekeningen voor de genoten maaltijden werden naar de politie gestuurd, net als de rekeningen voor privé etentjes in andere restaurants. De concertkaartjes die de verdachte veelvuldig regelde voor zijn familieleden en directe kring waren geen gewone tickets, maar VIP-kaarten die je alleen via de Ziggo Dome kon kopen.

De voormalige politiecommissaris heeft aangegeven dat dit alles in die tijd leek te passen binnen de cultuur van de Amsterdamse politie. Dat betrof echter een cultuur die niet wenselijk was en die men, juist in de jaren dat verdachte districtchef was, juist wilde veranderen.

De officieren in hun requisitoir: “Uit het onderzoek is gebleken dat de voormalig politiecommissaris jarenlang als een ticketmachine kaartjes voor van alles en nog wat regelde voor vele collega’s, familie en vrienden. Kaartjes voor wedstrijden van Ajax, etentjes voorafgaand aan die wedstrijden, concerten in de Arena, concerten in Ziggo Dome en etentjes bij Okura. (-) Iedereen leek het te weten, als je naar een concert wilde gaan, dan mailde je verdachte.

Zijn positie als districtschef en daarmee het zijn van een boegbeeld voor de collega’s en de stad Amsterdam, brengt met zich mee dat hij zich integer dient te gedragen, extra zorgvuldig moet zijn en zich verre moet houden van gedragingen die een smet op de politie kunnen werpen. (-) Door het plegen van de structurele verduisteringen zoals ten laste gelegd heeft hij misbruik gemaakt van zijn positie en van de gelden van het politiekorps. Hij heeft daarmee het vertrouwen in het instituut geschonden en het aanzien van de politie ernstige schade toegebracht.”

Behalve van de verduistering in dienstbetrekking wordt de man verdacht van valsheid in schrift. Hij zou in 2013 en in 2015 twee overeenkomsten van een geldlening valselijk hebben opgemaakt en deze overeenkomsten ook hebben gebruikt om daadwerkelijk over het geld te kunnen beschikken.

Omdat hij in ernstige mate langdurig en meerdere keren de morele en strafrechtelijke grenzen heeft overschreden eisten de officieren vandaag een onvoorwaardelijke celstraf van negen maanden en toewijzing van de vordering van de benadeelde partij.