AMSTERDAM - Vandaag heeft het OM in Amsterdam tegen een inmiddels 73-jarige verdachte uit Almere een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden geëist. De BV waar hij de bestuurder van is moet wat het OM betreft 250.000 euro boete betalen. Daarnaast heeft het OM geëist dat de Yab Yum panden aan het Singel en aan de Spuistraat in Amsterdam en de merkenrechten verbeurd moeten worden verklaard. De man en de BV worden onder meer verdacht van witwassen.


De zaak die vandaag inhoudelijk voor de strafrechter werd behandeld, is een zaak met een lange historie. In 2007 besloot de gemeente Amsterdam op basis van de BIBOB de exploitatievergunning voor het prostitutiebedrijf Yab Yum in te trekken. Die exploitatievergunning was aangevraagd door de BV die vandaag samen met zijn bestuurder als verdachte voor de rechter stond. De BIBOB informatie hield in dat het economische belang en de daarmee samenhangende feitelijke zeggenschap van Yab Yum in handen was gekomen van leden van de Hells Angels.

Onderzoek heeft duidelijk gemaakt wat er precies is gebeurd. Per 1 mei 1999 heeft de inmiddels 73-jarige verdachte de exploitatie van Yab Yum overgenomen. Voor de exploitatie én de panden aan Singel 295 en Spuistraat 240b in Amsterdam betaalt hij 8,4 miljoen gulden. Het OM stelt zich op het standpunt dat hij voor de panden zelf 4,4 miljoen gulden heeft betaald, een veel lager bedrag dan de dan geldende marktprijs.

Bedreiging en afpersing
De reden dat de toenmalige eigenaar van Yab Yum – en dus ook de eigenaar van de panden – tot die verkoop is overgegaan heeft, zo stelt het OM, te maken met bedreigingen en afpersingen in 1999 door de criminelen Klepper en Mieremet, in het criminele circuit ook wel Spic & Span genoemd. Die bedreiging is in ieder geval eenmaal kracht bijgezet door de aanwezigheid van vijf Hells Angels bij het bezoek van onder anderen Mieremet en Klepper aan Yab Yum in december 1998. In januari 1999 heeft de toenmalige eigenaar van Yab Yum aangifte gedaan van bedreiging en afpersing.

Rechtstreekse overdracht van het prostitutiebedrijf aan Klepper en Mieremet was niet mogelijk gezien hun banden met de Hells Angels, daarom werd de verdachte die vandaag voor de rechter staat als zetbaas ingeschakeld. Een zetbaas overigens die precies op de hoogte was van de achtergrond van de overdracht. De officieren van justitie in hun requisitoir: “Het OM meent dat verdachte en zijn BV als juridische koper naar voor zijn geschoven als afscherming van Klepper en Mieremet.” Na de overdracht komt er een nieuw hoofd beveiliging en een nieuwe portier bij Yab Yum te werken, beiden lid van de Hell’s Angels.

Onmisbare schakel
Door de handelwijze van de verdachte konden Klepper en Mieremet hun plan om de eigenaar van Yab Yum af te persen volbrengen. Zonder zijn bereidheid om zichzelf en zijn vennootschap beschikbaar te stellen voor de overdracht van Yab Yum hadden Klepper en Mieremet de eigenaar niet met succes zo onder druk kunnen zetten. Verdachte en zijn BV zijn een onmisbare schakel geweest en verdachte moet dat hebben geweten. Nadat Yab Yum is overgedragen zijn de bedreigingen aan het adres van de toenmalige eigenaar gestopt.

“De toenmalige eigenaar is gedwongen geweest zijn zaak te verkopen. Mogelijk dat de bedreigingen aanvankelijk waren gericht op het betalen van een geldbedrag, uiteindelijk was een verder functioneren van hem als eigenaar van de Yab Yum onmogelijk. Hij ervoer de bedreigingen dan ook als een poging om zijn zaak over te nemen”, aldus de officieren. “Afpersing is op zichzelf een bijzonder ernstig misdrijf, dat leidt tot gevoelens van grote angst bij het slachtoffer en zijn gezin, dat blijkt ook uit dit requisitoir en het dossier. Dat klemt te meer als die afpersing zich ook richt op gezinsleden. Verdachte is bij het hele traject van de overdracht van Yab Yum en de periode daarna als zetbaas van Yab Yum, gedurende jaren, op zijn manier, willens en wetens betrokken geweest. Hij heeft die afpersing gefaciliteerd.”

Alles overwegende komen de officieren tot een strafeis van twaalf maanden cel tegen de 73-jarige verdachte wegens witwassen en wegens het presenteren van een onjuiste balans. Zijn BV moet wat het OM betreft een boete betalen van 250.000 euro. Daarnaast eist het OM dat de merkenrechten én de panden van Yab Yum aan het Singel en de Spuistraat in Amsterdam, waarop het OM in 2010 klassiek beslag heeft gelegd, verbeurd verklaard worden.