DEN HAAG - Het aantal inzetten van het stroomstootwapen in 2019 is met 177 inzetten vergelijkbaar met een jaar eerder. In 63 procent van de inzetten was dreigen met het wapen al voldoende om de situatie onder controle te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van de Politieacademie. De inzetten van het stroomstootwapen tussen februari 2019 tot februari 2020 verschillen niet opvallend van de rapportage van de eerste helft van 2019. In totaal hebben agenten 62 keer het stroomstootwapen daadwerkelijk afgevuurd.

De onderzoekers signaleren vanaf 2017 een verschuiving in de wijze waarop het wapen ingezet wordt. “Ging in 2017 de inzet in meerderheid van de gevallen nog gepaard met (ook) de schokmodus (toedienen van een stroomstoot direct op het lichaam) in 2019 is deze wijze van stroom toedienen op een aantal keren na verdwenen. Opvallend is juist de kentering na augustus 2018 voor wat betreft het aantal inzetten met de schokmodus. Vermoedelijk hangt dit samen met de aanpassingen die de politie vanaf dat moment doorvoerde, met name het hanteren van scherpere regels voor het gebruik van het stroomstootwapen.'

Leren
De toepassing van de schokmodus door de collega’s van het team surveillancehonden is naar aanleiding van deze laatste monitor intensief besproken met de betrokken politie ambtenaren en daarbij is aangegeven dat zij de ambtsinstructie strikt dienen te volgen. De vier inzetten zijn beoordeeld als proportioneel, maar wel onrechtmatig, omdat ze in strijd waren met de geweldsinstructie. In die zin is het ook een leertraject en daarbinnen zijn deze cases dan ook als zodanig besproken.

De Politieacademie heeft agenten gevraagd wat ze zouden hebben gedaan als ze niet over het stroomstootwapen hadden beschikt. Vrijwel alle agenten gaven aan dat ze in dat geval waarschijnlijk (zwaar) fysiek geweld en andere wapens, zoals de wapenstok, pepperspray, diensthond of het vuurwapen hadden moeten inzetten.Sinds 2017 zit het stroomstootwapen als proef in de standaarduitrusting van agenten die werken in de incidentafhandeling in basisteams Zwolle en Amersfoort en het team surveillancehonden in Rotterdam en voorheen bij de ondersteuningsgroep Noord-Nederland. Vorig jaar heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op advies van de korpschef besloten om het stroomstootwapen landelijk in de Basis Politie Zorg in te voeren. Daarvoor wordt in totaal vijf jaar uitgetrokken. Die zijn nodig voor de aanbesteding van het wapen en de opleiding van 17.000 agenten voor het gebruik van het stroomstootwapen.

Lees hier de rapportage