AMSTERDAM - Met de nieuwe ‘Agenda Digitale Stad’ kijkt de gemeente Amsterdam hoe technologie kan helpen bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken als kansenongelijkheid, krapte op de arbeidsmarkt, mentale gezondheid, veiligheid en afnemend vertrouwen in de politiek. In de agenda is veel aandacht voor digitale inclusie, de online leefwereld van jongeren en een verantwoord gebruik van artificiële intelligentie (AI).

Wethouder Alexander Scholtes (ICT en Digitale Stad):

“De ontwikkelingen in het Digitale Domein gaan heel snel. Zoals de komst van AI of de enorme groep die TikTok doormaakt. Ik wil hier als gemeente een actieve rol in pakken: niet afwachten, maar anticiperen en hulp bieden als het mis gaat. Bijvoorbeeld als het gebruik van social media ten koste gaat van de mentale gezondheid van jongeren, maar ook wanneer mensen juist moeite hebben om digitaal aansluiting te vinden. Dat gaat verder dan het hebben van een laptop of toegang tot het internet. Het gaat ook om de vaardigheden om nieuwe technieken zoals AI te kunnen gebruiken, én zelfs om het recht om niet alles digitaal te doen.”

Amsterdam wil koploper zijn op het gebied van AI

De nieuwe Agenda Digitale Stad zet in op verantwoord gebruik van artificiële intelligentie (AI). Dit betekent onder meer dat AI wordt ingezet om mensen te helpen, niet om te controleren. Zo wordt AI ingezet om proactief voorzieningen aan te bieden aan de Amsterdammers die daar recht op hebben. Bijvoorbeeld met Amsterdam4all, een routeplanner voor mensen met een beperking, om de stad toegankelijker en inclusiever te maken. Met de routeplanner kunnen mensen in een rolstoel zien wat de meest toegankelijke route is. AI biedt grote kansen, maar er zijn ook risico’s, zoals privacy risico’s of discriminatie en uitsluiting. Samen met kennisinstellingen werkt de gemeente aan verantwoorde toepassing van AI voor kansengelijkheid. Dit betekent niet alleen inzetten op digitalisering, maar ook offline mogelijkheden blijven aanbieden en mensen helpen waar nodig. Succesvolle bestaande initiatieven, zoals de Cyberbank en veilig internet via Public Roam worden opgeschaald, zodat nog meer Amsterdammers toegang hebben tot digitale middelen en ondersteuning.

De digitale wereld is overal, maar niet voor iedereen

Digitale ongelijkheid gaat verder dan het hebben van een laptop of toegang tot het internet. Het gaat ook om toegang tot nieuwe technieken zoals AI, en de vaardigheden om het te herkennen en er mee om te gaan. In het dagelijks leven, in het werk, om te kunnen ondernemen en jezelf te ontwikkelen. De gemeente wil zorgen dat toegang tot AI niet alleen toegankelijk is voor de grote tech bedrijven, maar voor alle Amsterdammers. Om dat te bereiken wordt intensiever samengewerkt met de Openbare Bibliotheek Amsterdam en initiatieven zoals TUMO, een naschools onderwijsprogramma dat jongeren toegang geeft tot nieuwe technologieën en vaardigheden.

Meer grip op de online leefwereld van jongeren

Veel ouders zijn het zicht kwijt op wat hun kinderen online doen en meemaken. Ook kampen veel jongeren met online verslaving en het effect daarvan op hun mentale gezondheid. De gemeente informeert ouders en biedt een helpende hand aan jongerenwerkers en scholen. Met tech platformen wordt gesprek gevoerd om bijvoorbeeld maximale tijd dat een app per dag kan worden gebruikt in te voeren. Daarnaast zou je kunnen denken aan een soort straatcoaches en dan online.