AMSTERDAM - Het OM heeft vandaag een levenslange gevangenisstraf geëist tegen de twee mannen van inmiddels 22 en 36 jaar oud die ervan verdacht worden op 6 juli 2021 op klaarlichte dag Peter R. de Vries te hebben neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. De Vries overleed op 15 juli in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Op basis van het onderzoek concludeert het OM dat de 22-jarige verdachte daadwerkelijk heeft geschoten. De nu 36-jarige Poolse verdachte zou voorverkenningen hebben verricht, de schutter met wapens en munitie naar de plaats delict hebben gebracht, de schutter direct voorafgaand aan de moord diverse aanwijzingen hebben gegeven en naderhand de vluchtauto hebben bestuurd. Het OM ziet beide verdachten als volle medeplegers van de moord op Peter R. de Vries. Daarnaast vervolgt het OM hen voor het bezit van de vuurwapens en munitie die zij die dag voorhanden hebben gehad, waaronder het vuurwapen waarmee de moord is gepleegd.

Geen tijdelijke gevangenisstraf

Het OM acht wettig en overtuigend bewezen dat beide verdachten heel goed wisten wíe zij gingen vermoorden en wát de rol van dit beoogde slachtoffer was in onze maatschappij. Verdachten konden dan ook weten dat de door hen te plegen moord tot een grote schok in de maatschappij zou gaan leiden. De officieren vandaag in hun requisitoir: “Het feit is zo buitengewoon ernstig, de persoon van de verdachten – zonder enige wroeging of zelfs maar begin van inzicht – is zo vreselijk zorgelijk en de optelsom van eerdere aanslagen op onze rechtsstaat is zo volstrekt onaanvaardbaar, dat met geen mogelijkheid met het opleggen van een tijdelijke gevangenisstraf in deze zaak kan worden volstaan.”

In het begin van hun requisitoir stonden de officieren stil bij het buitengewoon grote persoonlijk verlies voor familie, partner en vrienden. “Voor de nabestaanden is dit leed niet te overzien, een belangrijk deel van hun leven is door deze brute moordaanslag voorgoed verwoest. Een beroemd en door velen geliefde misdaadverslaggever met een zeer lange staat van dienst en met een ongekende vastberadenheid, is niet meer. Zijn dood heeft heel Nederland geschokt en in diepe rouw gewenteld. Dit geldt in het bijzonder voor de vele mensen die vanuit zijn verschillende rollen met hem te maken hebben gehad en altijd op hem konden rekenen, tot de dag van 6 juli 2021.”

Veel bewijs

Dankzij alerte Amsterdammers en zeer snel en kundig optreden van de politie kon drie kwartier later de vluchtauto worden getraceerd waarin de daders waren ontkomen en konden de bestuurder en de bijrijder worden aangehouden.

In het requisitoir presenteerden de officieren vandaag met behulp van een video-compilatie een grote hoeveelheid bewijsmateriaal die het uitvoerige politieonderzoek heeft opgeleverd. Daaruit blijkt dat er sprake was van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de beide verdachten:

  • Locatiegegevens van de gebruikte telefoons laten zien dat de 36-jarige verdachte zich in de periode tussen 22 en 28 juni 2021 veelvuldig heeft opgehouden in de directe omgeving van de studio van Rtl Boulevard, kennelijk om de omgeving te verkennen.
  • Camerabeelden hebben aangetoond dat de 36-jarige verdachte op 23 juni en op 28 juni voorverkenningen in de buurt van het latere plaats delict heeft uitgevoerd waarbij hij Peter R. de Vries heeft gevolgd naar de parkeergaragewaar waar zijn auto stond geparkeerd.
  • Uit de berichten op de ontsleutelde Google Pixel telefoon die in de vluchtauto was aangetroffen blijkt dat de 36-jarige verdachte op 6 juli rond 16 uur in Rotterdam in zijn auto heeft staan wachten op de 22-jarige verdachte waarna ze gezamenlijk naar Amsterdam zijn gegaan. Ook wordt duidelijk dat er voorafgaand en na afloop van de liquidatie door beide verdachten gebruik is gemaakt van deze telefoon.
  • Op camerabeelden is te zien dat beide verdachten op 6 juli kort voor de liquidatie samen het rondje lopen dat de 36-jarige verdachte al meerdere keren eerder heeft gelopen waarbij hij de latere schutter alles laat zien en uitleg geeft.
  • Op camerabeelden is te zien dat de latere vluchtauto meermalen rondjes reed rond het tijdstip en in de buurt van de plaats delict. Ook getuigen hebben dat verklaard.
  • Nadat de verdachten waren aangehouden werd in de vluchtauto een zwarte pet en camouflagekleding aangetroffen die pasten bij het signalement dat getuigen van de schutter hadden gegeven en zoals ook op de beelden is te zien.
  • Na onderzoek is gebleken dat het wapen dat in de vluchtauto werd aangetroffen, een illegaal omgebouwd gas- en alarmpistool, daadwerkelijk is gebruikt om Peter R. de Vries neer te schieten. Op het gebruikte wapen zijn vingerafdrukken en DNA van de 22-jarige verdachte aangetroffen.
  • Op de eveneens in de vluchtauto aangetroffen pistoolmitrailleur en patroonhouders met munitie werd DNA-materiaal van beide verdachten aangetroffen. Op de handen van de beide verdachten zijn schotresten aangetroffen.

Rol als vertrouwenspersoon

Het onderzoek dat vandaag in de zittingszaal wordt behandeld, richtte zich op de uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries. In dit dossier zit dus geen bewijs dat de moord op Peter R. de Vries te maken heeft met zijn rol als vertrouwenspersoon van de kroongetuige. Maar, zo zeiden de officieren vandaag, gezien de voorgeschiedenis met de broer en de advocaat van de kroongetuige in het Marengo-proces heeft het er wat het OM betreft alle schijn van dat Peter R. de Vries zijn rol als vertrouwenspersoon van die kroongetuige met de dood heeft moeten bekopen.

Een vader, partner, vriend, steun voor velen en unieke misdaadverslaggever werd vermoord.

Het OM concludeert dat er bij beide verdachten sprake is geweest van voorbedachte raad op het neerschieten van Peter R. de Vries ten gevolge waarvan hij is komen te overlijden. Het motief lijkt zonder twijfel een financieel motief te zijn, en dat is strafverzwarend. Een volstrekt onschuldige burger werd vermoord. Een vader, partner, vriend, steun voor velen en unieke misdaadverslaggever werd vermoord. Een moord die een grote schok in de maatschappij te weeg bracht met verdachten die zich voornamelijk op hun zwijgrecht beroepen. Dit alles tezamen maakt dat naar het standpunt van het OM alleen het aan beide verdachten opleggen van een levenslange gevangenisstraf volstaat.