AMSTERDAM - Het hof heeft aan 4 verdachten gevangenisstraffen opgelegd van 6,5 jaar tot levenslang. Een 5e verdachte, die eerder door de rechtbank was veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar, is door het hof vrijgesproken. Dit heeft het hof vandaag beslist. Er stonden in 4 verschillende strafonderzoeken in totaal 5 verdachten terecht. Het OM heeft in deze zaken straffen van 7 tot 27 jaar geëist in de verschillende zaken.

Onderzoeken Geep en Baudette
1 van de verdachten is veroordeeld voor betrokkenheid in 2 onderzoeken. Deze verdachte heeft zich op 13 mei 2015, samen met een tweede onbekend gebleven persoon, schuldig gemaakt aan een moord en pogingen tot moord op 2 personen (onderzoek Geep). De verdachte heeft met een militair aanvalsgeweer in de De Clercqstraat een regen van kogels afgevuurd, waarbij een jonge man is komen te overlijden. Terwijl dit slachtoffer weerloos op de grond lag, is de verdachte op hem afgelopen en heeft hij meerdere keren gericht op hem geschoten. 2 kogels hebben een passerende tram doorboord, vlakbij de plek waar de bestuurster en een trampassagier zaten. Door een wonder zijn er niet meer dodelijke slachtoffers gevallen. 2 jaar later heeft de verdachte zich met anderen schuldig gemaakt aan de voorbereiding van een liquidatie (onderzoek Baudette). Daarbij was sprake van een langdurige voorbereiding met een professioneel karakter. Door tijdig ingrijpen van de politie is het bij een voorbereiding gebleven.

Levenslange gevangenisstraf
Het hof heeft aan de verdachte een levenslange gevangenisstraf opgelegd. De rechtbank legde de man eerder een gevangenisstraf van 25 jaar op. Vanwege de hoeveelheid en de ernst van de bewezen verklaarde feiten kan met name vanuit het oogpunt van beveiliging van de maatschappij naar het oordeel van het hof niet worden volstaan met een tijdelijke gevangenisstraf. Een andere verdachte is voor zijn betrokkenheid in het onderzoek Baudette veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6,5 jaar.

Onderzoeken Mango en IJshamer
Een 3e verdachte is, naast zijn betrokkenheid in onderzoek Baudette, ook veroordeeld voor betrokkenheid in de onderzoeken Mango en IJshamer. Op 1 november 2014 heeft deze verdachte geprobeerd 2 mannen in Almere te vermoorden (onderzoek Mango). De auto waarin de slachtoffers reden werd met een peilbaken gevolgd. Met een explosief werd de auto tot ontploffing gebracht, waarna de slachtoffers in de auto onder vuur werden genomen. 1 van de slachtoffers is vervolgens toen hij vluchtte zwaar beschoten. Beide slachtoffers hebben de aanslag ternauwernood overleefd. Nog geen anderhalf jaar na dit extreem gewelddadige optreden was de verdachte op 3 april 2016 betrokken bij een moordaanslag in Amsterdam, waarbij hij opnieuw met zijn mededaders probeerde 2 mannen te vermoorden (onderzoek IJshamer). Er is geschoten in een woonwijk op een tijdstip waarop het gebruikelijk is dat mensen op straat zijn. Dat het bij een poging is gebleven, is te danken aan een technisch mankement van het aanvalsgeweer waarmee werd geschoten. De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 jaar en 6 maanden. De rechtbank legde eerder een gevangenisstraf van 20 jaar op. Een 4e verdachte is voor zijn betrokkenheid in het onderzoek IJshamer veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar en 6 maanden. Bij de rechtbank was dat 15 jaar.


Golf van geweld en liquidaties
Er lijkt een samenhang te bestaan tussen een deel van de bewezen verklaarde feiten en de golf van geweld en liquidaties die de afgelopen jaren plaats heeft gevonden in een conflict tussen 2 groeperingen in de onderwereld. Daarbij lijkt een mensenleven voor deze groeperingen van geen enkele waarde te zijn. Deze golf van liquidaties veroorzaakt grote onrust in de samenleving, vooral ook omdat sprake is van nietsontziend en extreem vuurwapengeweld waarbij toevallige voorbijgangers ongewild betrokken raken.

(de arresten worden later gepubliceerd)