NEDERLAND - De politie heeft in de afgelopen week 95 personen gewaarschuwd om te stoppen met het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Daarnaast vonden bij 55 personen doorzoekingen in hun woning plaats en werden eigendommen, zoals gegevensdragers, in beslag genomen ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek. Met de vroegtijdige bezoeken wil de politie voorkomen dat deze personen een stap verder gaan. De boodschap is duidelijk: stop met downloaden en zoek hulp, de volgende keer word je opgepakt.


In de actieweek, van maandag 13 november tot en met vrijdag 17 november, heeft een groot aantal personen verspreid over heel Nederland een bezoek gekregen van de politie. Zij zijn gewaarschuwd voor het bezitten, downloaden dan wel verspreiden van kinderpornografische beelden en gewezen op organisatie Stop it now die hulp kan bieden om hiermee te stoppen. Daarnaast werden bij meerdere personen doorzoekingen in hun woning verricht. Juist op deze Internationale Dag van de Rechten van het Kind (20 november) maakt de politie een vuist tegen alle verdachten van en betrokkenen bij online seksueel kindermisbruik: je bent niet veilig achter je toetsenbord.

Proces verstoren


De personen die een waarschuwing van de politie hebben gekregen, worden er niet van verdacht over nieuw materiaal (van onbekende slachtoffers) te beschikken en/of een rol te spelen op het (dark)web. Desalniettemin neemt de politie het bezit van kinderpornografisch materiaal zeer serieus. ‘We zien dat veel personen beelden van seksueel kindermisbruik downloaden en verspreiden. Met dit gedrag houden ze de vraag in stand. Vanuit de wetenschap is bovendien bekend dat personen die beginnen met downloaden kunnen doorgroeien naar misbruikers. Door een vroegtijdige interventie willen wij voorkomen dat deze personen een stap verder gaan met hun activiteiten en hiermee een risico vormen voor kinderen, waar ook ter wereld’, zegt rechercheur Annemiek van Noord van Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) van de Landelijke Eenheid, ‘Daarom is het zo belangrijk dit proces te verstoren.’

In beslag genomen gegevensdragers


Bij een aantal bezoeken heeft de politie ook doorzoekingen in woningen verricht en werden er ruim 400 gegevensdragers in beslag genomen. Bij deze personen werd aanvullend een doorzoeking gedaan omdat er bijvoorbeeld sprake was van meerdere meldingen tegen deze persoon of het bezitten van beeldmateriaal op grotere schaal. Deze doorzoekingen vonden plaats ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek dat - naar beoordeling van het Openbaar Ministerie - al dan niet zal starten naar deze personen. Er werden vooralsnog geen personen aangehouden.

Een duidelijk signaal


De politie krijgt een grote hoeveelheid meldingen binnen over downloaders en verspreiders van kinderpornografisch beeldmateriaal. Door deze actieweek kan er op deze manier vroeg worden ingegrepen én een duidelijk signaal worden afgegeven. ´Over het algemeen zagen we vooral dat mensen schrikken maar ergens ook opgelucht zijn en het toegeven. Zo zei iemand deze waarschuwing te gebruiken als nieuwe start. Een ander zei dat het fijn was dat hij er nu eindelijk met iemand over kon praten en dit voor hem een stok achter de deur is om hulp te zoeken´, aldus Annemiek van Noord.

Verdachten die ondanks de waarschuwing van de politie verder gaan met hun activiteiten, kunnen verwachten dat er een opsporingsonderzoek naar hen start. Uiteraard blijft de preventieve aanpak niet voorbehouden aan exclusief deze week, maar het is wel bedoeld om met deze week de prioriteit van het bestrijden van online seksueel kindermisbruik extra onder de aandacht te brengen.

Stop it Now


Tijdens de actieweek verwees de politie naar Stop it Now. Zij bieden via een telefonische hulplijn en een chat anoniem, vertrouwelijk en gratis ondersteuning aan iedereen die zich zorgen maakt over zijn of haar seksuele gevoelens en/of gedrag richting minderjarigen.

Bewustwordingsweek


Het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) heeft als missie dat alle kinderen moeten kunnen opgroeien vrij van (online) seksueel misbruik. De eerste prioriteit van de politie is om slachtoffers op te sporen en deze uit een misbruiksituatie te bevrijden en hierbij de verdachte te vervolgen. Tijdens deze landelijke preventieweek waren alle 11 TBKK-teams van de politie betrokken, maar ook een groot aantal (digitale) wijkagenten. Mede dankzij deze samenwerking heeft de politie een groot aantal personen kunnen bezoeken.