AMSTERDAM - De krakers mogen voorlopig blijven in het pand, dat eigendom is van een onderneming waarvan de Ultimate Beneficial Owner (UBO) een Russische miljardair is die op de EU-sanctielijst staat. Dat heeft de voorzieningenrechter in kort geding bepaald.


Volgens de eigenaar van het pand verstoorden de krakers de verbouwing van het pand en was de UBO met zijn gezin van plan het na de verbouwing te gaan bewonen. Daarom zouden de krakers moeten vertrekken.

Omdat de UBO op de EU-sanctielijst staat, lijkt de verbouwing van het pand echter in strijd met de sancties te zijn. Bovendien is onaannemelijk dat het gezin van plan is om het pand op afzienbare termijn te gaan gebruiken. Nu leegstand dreigt wordt de gevorderde ontruiming afgewezen.