AMSTERDAM - Het OM heeft vandaag jeugddetentie en taakstraffen geëist tegen vier inmiddels 17-jarige jongens die ervan verdacht worden betrokken te zijn geweest bij de dood van een 16-jarige vriend van hen. Het slachtoffer overleed na een schietincident in zijn ouderlijk huis in Amsterdam Zuidoost op 16 januari 2022. Omdat de verdachten minderjarig zijn, vond de zitting vandaag en gisteren achter gesloten deuren plaats.

Het dodelijk schietincident vond plaats op zondagavond 16 januari rond 19 uur. Direct nadat de jongen in zijn borst was geraakt, belden twee van de verdachten 112. Kort nadat de ambulancebroeders het reanimeren van hen overnamen, overleed het slachtoffer. Twee jongens werden direct door de politie aangehouden, de andere twee waren de woning ontvlucht en meldden zich die nacht en de volgende dag zelf bij de politie.

Chillen

Uit het politieonderzoek is duidelijk geworden dat de vijf vrienden op 14, 15 en 16 januari naar de woning van het latere slachtoffer kwamen om te chillen. Er werd geblowd en één verdachte nam elke keer een echt vuurwapen met bijbehorende munitie mee, dit terwijl de verdachten geen tot nauwelijks verstand van wapens hadden. De officier zei op zitting dat er door meerdere verdachten op verschillende momenten in het weekend zo onvoorzichtig met het vuurwapen en de munitie is omgegaan dat hun handelen leek op ‘een onbewust Russisch roulette’. Er werd gefilmd en gespeeld met het wapen, dat overigens nog steeds zoek is.

In het dossier is geen enkel aanknopingspunt te vinden dat één van de verdachten het slachtoffer iets aan wilde doen. Er is geen sprake geweest van opzet, en dus is er ook geen sprake van doodslag. In het requisitoir zette de officier per verdachte uiteen of het onderzoek voldoende bewijs heeft opgeleverd voor dood door schuld en wapenbezit.

Blijf van die wapens af

De boodschap van het OM: blijf van die wapens af! De officier in haar requisitoir: “Er is geen enkele goede reden voor het bezit en gebruik van een wapen. Het is ook niet stoer om er filmpjes mee te maken en ermee te spelen. Dat weten deze vier verdachten inmiddels ook. Er gaan letterlijk levens kapot. In dit geval het leven van een vriend. Dat is vandaag en gisteren pijnlijk zichtbaar geworden: er is alleen maar verdriet. Bij de nabestaanden én bij de verdachten. Er zijn alleen maar verliezers en een leven in de bloei is voorgoed weg.”

De officier rekent het alle vier de verdachten aan dat zij zich meerdere dagen zeer onverantwoord en onzorgvuldig hebben gedragen. “Geen enkele op te leggen straf zal recht doen aan het gemis dat de nabestaanden hun leven lang als gevolg van het overlijden van het slachtoffer zullen ervaren. Hun verdriet is onmetelijk en niet in woorden of een strafeis te vatten. Zij moeten doorleven zonder hun geliefde zoon, broer en kleinzoon maar wel met een blijvend gat in hun bestaan. Het meest kostbare en fundamentele recht, namelijk het recht op leven, is het slachtoffer ontnomen.”

Preventie

In strafzaken waarbij minderjarige verdachten worden berecht staat de algemene vergelding minder op de voorgrond dan in soortgelijke zaken waar meerderjarige verdachten worden berecht. Nog belangrijker is het strafdoel preventie. Hoe kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat een minderjarige verdachte, die nog een heel leven voor zich heeft, niet nogmaals overgaat tot het plegen van (soortgelijke) strafbare feiten.

In haar requisitoir heeft de officier uitgebreid stilgestaan bij de verschillende persoonlijke omstandigheden. Omdat de zitting vandaag achter gesloten deuren plaatsvond, wordt daar in dit persbericht geen informatie over gedeeld.

Eisen

De officier eiste, rekening houdend met de verschillende rollen en de verschillende persoonlijke omstandigheden, onderstaande straffen tegen de vier minderjarigen:

  • 300 dagen jeugddetentie waarvan 225 dagen voorwaardelijk met diverse bijzondere voorwaarden en een taakstraf van 200 uur op verdenking van dood door schuld door roekeloosheid en medeplegen wapenbezit.
  • 200 dagen jeugddetentie waarvan 143 dagen voorwaardelijk met diverse bijzondere voorwaarden, een taakstraf van 200 uur en een gedragsbeïnvloedende maatregel voor één jaar op verdenking van dood door schuld door aanmerkelijk onvoorzichtig gedrag en medeplegen wapenbezit.
  • 90 dagen jeugddetentie waarvan 68 voorwaardelijk met diverse bijzondere voorwaarden, een taakstraf van 150 uur en een gedragsbeïnvloedende maatregel voor één jaar op verdenking van medeplegen wapenbezit Ze vroeg vrijspraak van dood door schuld.
  • 30 dagen jeugddetentie waarvan 18 dagen voorwaardelijk met diverse bijzondere voorwaarden en een taakstraf van 180 op verdenking van medeplegen wapenbezit. Ze vroeg vrijspraak voor dood door schuld.