AMSTERDAM - De politie heeft dinsdagavond ruim 340 kilo zwaar en professioneel vuurwerk aangetroffen in een garagebox aan de Osdorper Ban. Een 19-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op verdenking van het bezit en handel in dit vuurwerk.

Dankzij een kort, maar intensief onderzoek heeft de recherche in samenwerking met verschillende (specialistische) diensten dit levensgevaarlijke vuurwerk van de straat kunnen halen. De politie heeft de verachte op heterdaad betrapt bij de verkoop van dit vuurwerk waarna hij is aangehouden. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en op een later moment verhoord. Ook worden meerdere aanhoudingen in dit onderzoek niet uitgesloten.

Garagebox

Ondertussen wordt door andere politiediensten onderzoek gedaan naar de mogelijke opslagplaats. Als zij de garagebox instappen, zien zij direct een zeer grote hoeveelheid vuurwerk. Uiteindelijk is de totale opbrengst ruim 340 kilo aan shells, cobra’s en nitraten. Al dit vuurwerk valt onder de categorie F4. Dit is vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik en dus illegaal is om als consument (en al helemaal als particulier) te verkopen dan wel te bezitten. Ook is bekend dat dergelijk vuurwerk gebruikt wordt bij zelfgemaakte explosieven. De recherche onderzoekt of het vuurwerk dat is aangetroffen hiermee in verband kan worden gebracht. Het vuurwerk is in beslag genomen en zal door een professioneel bedrijf worden vernietigd.

EOD

Maar dit is niet het enige dat in de box wordt gevonden. Als de politie verder kijkt, ziet een Teamleider Explosieven Veiligheid een verdacht voorwerp liggen. De teamleider acht de kans aanwezig dat dit wel eens een zelf gefabriceerd explosief zou kunnen zijn gelet op hetgeen allemaal in de garage ligt. Om die reden wordt de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) ingeschakeld. Als de EOD arriveert, gaan de specialisten van deze dienst naar binnen en komen zij gelukkig snel tot de conclusie dat dit voorwerp geen gevaar vormt voor de omgeving.

Gevaar

De opslag van professioneel vuurwerk brengt altijd grote risico’s met zich mee. Om die reden mag dit soort vuurwerk nooit worden opgeslagen in niet daarvoor bestemde opslagruimtes. Een garagebox in de directe nabijheid van een flatgebouw is nooit een geschikte plek om vuurwerk op te slaan. Een incident, zoals een klein brandje, in deze of een nabijgelegen garagebox zou grote gevolgen hebben gehad voor de directe omgeving. Daarbij is er niet alleen gevaar voor grote materiële schade, maar ook (levens)gevaar voor de omwonenden.

Melden vuurwerk

Een dergelijke opslag brengt enorme veiligheidsrisico’s met zich mee en daarom reageert de politie snel op meldingen van burgers over transport, handel, opslag en gebruik van illegaal professioneel vuurwerk en op meldingen over misbruik van legaal vuurwerk. Heeft u het idee dat er bij u in de omgeving vuurwerk opgeslagen ligt, op een niet toegestane manier wordt verhandeld of vervoerd gaat worden? Bel dan de politie op telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.