AMSTERDAM - Een 42-jarige man is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 jaar voor het doodschieten van een restauranthouder. De schutter wordt samen met twee medeplegers van 23 en 30 jaar ook verantwoordelijk gehouden voor de poging tot moord op een andere aanwezige in het restaurant, op wie de daders het eigenlijk hadden voorzien. De twee medeplegers, die door het doelwit te observeren een belangrijke rol hebben gespeeld, krijgen een gevangenisstraf opgelegd van 18 jaar. Een vierde man is vrijgesproken door de rechtbank. De schietpartij vond plaats op 23 oktober 2019 in een pizzeria op het Hugo de Grootplein in Amsterdam.


Onherstelbaar leed voor nabestaanden

De daders hebben met hun handelen de nabestaanden van de restauranthouder onherstelbaar leed bezorgd. Ze hebben geen enkele blijk gegeven van respect voor het menselijk leven door op klaarlichte dag, in een druk bezochte pizzeria, op een druk punt in Amsterdam, met veel omstanders deze daad te plegen. Voor omstanders en buurtbewoners moet het een heftige en indrukwekkende gebeurtenis zijn geweest. De liquidatiegolf in Amsterdam dwingt de rechtbank om hoge gevangenisstraffen op te leggen. Dat heeft mogelijk een preventief effect, zodat kan worden voorkomen dat steeds opnieuw mensenlevens worden verwoest.

Strafmaat

De rechtbank heeft bij het opleggen van de straf in dit specifieke geval rekening gehouden met de nieuwe Wet straffen en beschermen, die is ingegaan op 1 juli 2021. De strafbare feiten zijn gepleegd in 2019. De zaak had eerder op zitting kunnen worden behandeld, omdat het onderzoek al geruime tijd klaar was. De rechtbank vindt het niet uit te leggen dat de daders door de langere proceduretijd een fors hogere netto straf zouden krijgen. Daarom vallen in dit specifieke geval de straffen lager uit dan in vergelijkbare zaken die voor 1 juli 2021 zijn afgedaan. Hiermee wil de rechtbank niet het signaal afgeven dat deze zaak minder ernstig is dan soortgelijke zaken. Wel moet de rechtbank in elke individuele zaak meewegen wat de gevolgen zijn van strafoplegging voor de daadwerkelijke detentieduur en dat betrekken in haar oordeel.