AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag besloten de failliete Amsterdam Trade Bank N.V. (ATB) niet strafrechtelijk te vervolgen. Volgens het OM dient strafrechtelijke vervolging van de failliete bank op dit moment geen redelijk doel meer. Door het faillissement van 22 april 2022 is ATB namelijk al opgehouden te bestaan. De vervolging zou slechts nadelige gevolgen kunnen hebben voor de voormalige rekeninghouders en andere schuldeisers van ATB.


Niet naleven Wwft

Mede naar aanleiding van een signaal van De Nederlandsche Bank heeft de FIOD onder leiding van het OM een strafrechtelijk onderzoek verricht naar ATB. Uit dit onderzoek dat begin 2022 was afgerond, is gebleken dat ATB in 2012-2016 in de problemen is gekomen door onregelmatigheden die hoofdzakelijk bestonden uit het niet nakomen van verplichtingen op grond van de Wwft. De Wwft is een wet die tot doel heeft financiële criminaliteit zoals witwassen en terrorismefinanciering zoveel mogelijk te voorkomen. Het OM was van plan ATB te vervolgen voor de geconstateerde overtredingen van de Wwft en enkele overtredingen van de Sanctiewetgeving.

ATB dochteronderneming van Alfa Bank

ATB had sinds november 1994 een bankvergunning en was één van de kleinere banken in Nederland. ATB was een Nederlandse bank en een dochteronderneming van de in Rusland gevestigde Alfa Bank. Na de invasie van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022 hebben het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten sancties opgelegd aan Rusland en aan Rusland gelieerde personen en entiteiten, waaronder aan Alfa Bank, de moedermaatschappij van ATB. De uiteindelijk rechthebbenden (UBO’s) van ATB staan sinds 28 februari 2022 op de sanctielijst van de Europese Unie. De gevolgen van deze sancties hebben geleid tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering van ATB en uiteindelijk op 22 april 2022 tot het faillissement van ATB.

Klanten ATB staan buiten de sancties

De belangrijkste klanten van ATB waren particuliere spaarrekeninghouders uit Nederland en Duitsland en kredietnemers uit het Europese MKB. Zij staan buiten de sancties die aan Russische partijen zijn opgelegd, maar zijn wel getroffen door het faillissement. Vervolging van ATB zou de afwikkeling van het faillissement slechts kunnen compliceren. Het faillissement wordt afgewikkeld door twee curatoren die onder toezicht staan van een rechter-commissaris van de rechtbank Amsterdam. De curatoren hebben de activiteiten van ATB gestaakt.

Natuurlijke personen

Vanwege verjaring van de strafbare feiten kunnen natuurlijke personen die bestuurder waren ten tijde van de Wwft-overtredingen bij ATB niet worden vervolgd. Het OM acht het verder niet opportuun de bestuurders die na die periode zijn aangetreden te vervolgen voor de Wwft-overtredingen. Dat heeft te maken met het feit dat deze bestuurders zich bij hun aantreden geconfronteerd zagen met grote problemen op het gebied van naleving van de Wwft. Zij hebben zich aantoonbaar ingespannen en concrete vergaande maatregelen genomen om ATB wel aan de Wwft te laten voldoen. ATB had voordat het failliet ging in 2022 dan ook een ander klantenbestand en business model dan in de pleegperiode.