AMSTERDAM - Bij een controleactie van de Ondermijningsbrigade is donderdag 11 april een grote hoeveelheid drugs aangetroffen met een geschatte straatwaarde van ruim 70.000 euro. De actie was gericht op een opslagboxenbedrijf in Amsterdam-Zuid.


Tijdens de zogeheten Out-of-the-Box controle neemt een gemeentelijke toezichthouder op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht een particuliere speurhond mee om een indicatie te krijgen of er in het gebouw bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen. Dit omdat gemeenten regelmatig constateren dat opslaglocaties anders in gebruik zijn dan bedoeld en verhuurders niet altijd weten wat zich precies in de boxen afspeelt. In ernstige gevallen kan dit leiden tot gevaarlijke situaties: niet alleen voor de gebruiker of verhuurder van de locatie, maar ook voor omwonenden. Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door (drugs)gebruik en aantasting van de gezondheid van omwonenden en de gebruikers of eigenaren van naastgelegen panden.

Vondst
Op aanwijzen van de speurhond werd bij de boxen ruim 20 kilo aan hennep en 60 gram meth aangetroffen. De straatwaarde van deze drugs wordt geschat op meer dan 70.000 euro. Bij een andere box werden kwekersspullen gevonden.

Ondermijningsbrigade
Deze bevindingen zijn gedaan tijdens controles van de Ondermijningsbrigade: een overheidssamenwerking om op een snelle en effectieve manier zichtbaar in actie te komen tegen de gevolgen van de drugseconomie in de regio Amsterdam-Amstelland. De Ondermijningsbrigade is onderdeel van het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) dat zich richt op de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Verschillende overheidspartners, waaronder de politie, gemeenten, de Omgevingsdienst en de Nederlandse Arbeidsinspectie, werken samen in de Ondermijningsbrigade en voeren gezamenlijke controles uit in de regio Amsterdam Amstelland. Dit doen zij op basis van hun eigen taken en bevoegdheden.

Vermoedens van criminele activiteiten?
Georganiseerde criminaliteit pakken we samen aan. Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken kunt u melden bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) of bij de gemeente, maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Op deze manier zorgen we samen voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.