GOOI - Op 18 juli 2021 is een 27-jarige Nederlander overleden in Spanje en uit onderzoek in Spanje en in Nederland is, kort gezegd, gebleken dat dit is veroorzaakt door geweld. Geweld waarvoor de Spaanse politie een aantal Nederlandse jongemannen in beeld heeft gekregen. Dit zijn zaken die iedereen raakt. Het is vreselijk om op deze manier een geliefde te verliezen. Politie en OM zetten alles op alles om deze zaak tot op de bodem uit te zoeken zodat de verantwoordelijken van deze fatale mishandeling hun straf niet ontlopen.

Op social media en internetsites doen veel wilde verhalen de ronde, die worden gepresenteerd als feiten. Het OM wil met dit bericht meer uitleg geven, en doet een oproep aan iedereen om te stoppen met het verspreiden van persoonsgegevens, foto’s en geruchten.

Waarom vervolging in Nederland?
Er zijn verschillende internationale verdragen die iets zeggen over hoe je moet omgaan met een buitenlandse verdachte. Kort gezegd kan een land kiezen om, bij vervolging van een buitenlander, dat zelf te doen of het thuisland te vragen om het onderzoek over te nemen.

In dit geval heeft de Spaanse onderzoeksrechter geoordeeld dat vervolging beter in Nederland kan plaatsvinden. De Spaanse onderzoeksrechter heeft op grond van het Europees Rechtshulpverdrag op 23 juli 2021 het arrondissementsparket Midden-Nederland verzocht om de strafvervolging over te nemen. Dat verzoek is op 26 juli 2021 door het OM ontvangen en een dag later heeft parket Midden-Nederland aan de Spaanse onderzoeksrechter laten weten de strafvervolging over te nemen.

Het gaat in deze zaak om een Nederlands slachtoffer, met Nederlandse verdachten. Het geweldsmisdrijf waar de Nederlanders in Spanje van worden verdacht, is ook in Nederland strafbaar. Als er geen weigeringsgronden zijn, moet het OM conform internationale verdragen de zaak overnemen. Weigeringsgronden zijn bijvoorbeeld dat vervolging in Nederland in strijd is met mensenrechten of dat er sprake is van verjaring. En daarvan was geen sprake. Het OM moest dus gehoor geven aan het verzoek van de Spaanse onderzoeksrechter.

Het OM vindt het buitengewoon kwalijk dat op internet wilde en onjuiste verhalen rondgaan waarin wordt beweerd dat de moeder van een van de verdachten officier van justitie is. Ook is er geen sprake van dat ‘rijke ouders’ het OM hebben verzocht de zaak over te nemen van de Spanjaarden. Als er in een onderzoek sprake is van familieverbanden, of een andere vorm van belangenverstrengeling, wordt de zaak overgedragen aan een ander OM-onderdeel.

Hoe gaat het onderzoek verder?
Het Spaanse onderzoeksdossier wordt zo snel mogelijk vertaald. Tegelijkertijd doet de politie onder leiding van twee zaaksofficieren van parket Midden-Nederland eigen onderzoek. Het is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt.

Het OM neemt in het onderzoek ook de aangiftes mee die in Nederland zijn gedaan van andere mishandelingen op Mallorca, door mogelijk dezelfde daders. De Spaanse politie heeft een link gelegd tussen deze mishandelingen en het geweld tegen de 27-jarige Nederlander. Uiteraard onderzoekt het OM dat ook.

Digitale heksenjacht
Op www.geenstijl.nl is een lijst met namen van de vermeende dadergroep gepubliceerd. Het OM betreurt dat. Het opsporen van daders is het werk van politie en OM. Een beetje googelen is daarvoor echt onvoldoende. De kans is groot dat dit tot verkeerde conclusies leidt en dat kan onschuldige mensen in grote problemen brengen. Bovendien bezorgt deze digitale heksenjacht politie en OM een hoop extra werk, nu mensen zijn bedreigd en mogelijk beveiliging nodig hebben. Tijd en aandacht die politie en OM liever besteden aan het uitzoeken wat op Mallorca precies is gebeurd en het voor de rechter brengen van de juiste personen.

Een ieder die meedoet aan deze digitale heksenjacht moet zich ook goed realiseren dat het noemen en verspreiden van persoonsgegevens van vermeende daders, die nog niet zijn berecht, kan leiden tot strafvermindering. Je zou dus kunnen zeggen dat als je meedoet met het aan de publieke schandpaal nagelen van personen, je er juist voor zorgt dat ze minder straf krijgen.

Ook kun je jezelf flink in de probleem brengen als je op internet oproept tot het aanpakken van de vermeende daders. Het OM houdt dat goed in de gaten en bij strafbare feiten, zoals bedreiging of opruiing, zal worden ingegrepen.

Zodra er meer te melden is over de voortgang van het onderzoek, zal het OM dat doen.