AMSTERDAM - Een 47-jarige man uit Amsterdam is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van in totaal 11 jaar cel. Hij krijgt voor het leiden van een criminele organisatie met als doel moord de maximale straf opgelegd, 8 jaar. Daar komt 4 jaar bij voor het leidinggeven aan een witwasorganisatie en het medeplegen van witwassen. In verband met de lange duur van het proces brengt de rechtbank 12 maanden in mindering, waardoor de gevangenisstraf uitkomt op 11 jaar.


Criminele moordorganisatie

De rechtbank stelt vast dat de man jarenlang een van de leiders was van een goed georganiseerde criminele moordorganisatie. Uit versleutelde berichten blijkt dat werd besproken wie beoogde doelwitten waren en hoe die personen het beste uitgeschakeld konden worden. De berichten geven een ontluisterend en weerzinwekkend beeld van de manier waarop de man en zijn organisatie over leven en dood dachten te kunnen beschikken met als kennelijk motief geld of wraak.

Witwassen
De man leidde daarnaast een criminele witwasorganisatie van enorme omvang. Hem wordt het medeplegen van het witwassen van exclusieve auto’s, een woning in Spanje, contante geldbedragen van in totaal bijna 12 miljoen euro en luxe horloges aangerekend. Hij leidde een luxe leven in verschillende landen met geld dat van misdrijf afkomstig was. De rechtbank benadrukt hoe ontwrichtend het gedrag en handelen van de man en zijn organisatie is voor de samenleving. Witwassen op deze enorme schaal vormt een bedreiging voor de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan.