AMSTERDAM - Op maandag 18 oktober vindt in de rechtbank Amsterdam de eerste pro-formazitting plaats in de strafzaak Iraklia, over de dood van Peter R. de Vries. De zitting start om 10.00 uur in de rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg 280.

Pro-formazitting
Tijdens de pro-formazitting zal in ieder geval gesproken worden over de stand van het onderzoek en over eventuele onderzoekswensen van de advocaten van de twee verdachten die in deze zaak vastzitten. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.

Informatie voor belangstellenden
Belangstellenden kunnen de zitting volgen in de rechtbank zelf. Vanwege de privacy van de betrokkenen en de veiligheid is er geen livestream van de zitting.

In de rechtbank worden voor belangstellenden meerdere zittingszalen als videozaal ingericht. Vooraf aanmelden is niet nodig en het is niet mogelijk om een plek te reserveren. Hoewel de rechtbank zich ervoor inspant zo veel mogelijk belangstellenden te kunnen ontvangen, kan helaas niet worden gegarandeerd dat er voor iedereen een plek beschikbaar is. In verband met de verwachte belangstelling en de veiligheidscontrole wordt belangstellenden aangeraden ruim op tijd aanwezig te zijn.

Mobiele apparatuur uit en opgeborgen
In de gehele rechtbank geldt een streng verbod op het maken van foto’s en beeld- en geluidsopnames. In de videozaal voor belangstellenden dienen mobiele telefoons en andere apparatuur te worden uitgeschakeld en opgeborgen. Op naleving van de regels zal worden toegezien door de parketpolitie.

Informatie voor de pers
Journalisten die de zitting willen bijwonen, dienen zich vooraf aan te melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 12 oktober om 12.00 uur. Voor het maken van audiovisuele opnames geldt een poolregeling. De pool is in handen van de NOS. Media die van de pool gebruik willen maken, kunnen zich rechtstreeks tot de NOS wenden.

Meer informatie
Meer informatie over de zaak staat op www.rechtspraak.nl/peterrdevries. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam, telefoonnummer: 088-3611440, of stuur een e-mail.