AMSTERDAM - De politie heeft vandaag een kraakpand aan de Ceintuurbaan in Amsterdam ontruimd. Het is de eerste ontruiming op grond van de Wet handhaving kraakverbod die op 1 juli van dit jaar is ingegaan.

De eigenaar van het pand deed op 9 juli aangifte van huisvredebreuk bij de politie. Uit de aangifte blijkt dat de eigenaar plannen heeft met het pand en op 1 augustus 2022 aan de slag gaat met een aannemer. De officier van justitie heeft de aangifte getoetst aan artikel 8 EVRM dat onder meer over huisrecht gaat. Het huisrecht waar de krakers zich op beroepen, heeft de officier van justitie afgezet tegen de rechten van de eigenaar van het pand.

In een hoorzitting bij de rechter-commissaris heeft de officier van justitie gemeld dat de eigenaar plannen heeft met het pand en dat er sprake is van serieus gebruik. Het pand moet naar oordeel van de officier van justitie terug naar de rechthebbende eigenaar en de rechtmatige toestand moet worden hersteld. De rechter-commissaris heeft een machtiging tot ontruiming afgegeven na het horen van de officier van justitie en de advocaat van (één van de) krakers waartegen aangifte is gedaan.

Sinds de invoering van de wet op 1 juli 2022 is het niet langer de officier van justitie die een machtiging tot ontruiming afgeeft, maar de rechter-commissaris. De officier van justitie dient voortaan een vordering in bij de rechter-commissaris waarin hij of zij vraagt om een machtiging tot ontruiming. De rechter-commissaris beslist binnen drie dagen op de vordering van de officier van justitie en stelt de krakers in de gelegenheid om binnen die periode te worden gehoord.

De vordering is op 18 juli door de officier van justitie ingediend. De rechter-commissaris heeft op 21 juli de vordering toegewezen waardoor het pand ontruimd kon worden. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De wet handhaving kraakverbod wordt binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wet geëvalueerd.