AMSTERDAM - Dat kindervrienden Aart, Pino en Tommie en consorten een bijzondere band hebben, is bekend, maar dat het zo ver moet komen dat het Openbaar Ministerie hun moet vervolgen voor deelname aan een criminele organisatie is toch wel een teleurstellend dieptepunt. Zo opende één van beide zaaksofficieren van justitie van het Landelijk Parket zijn requisitoir in 26Eufaula. In het omvangrijke witwasproces staan in de rechtbank Amsterdam drie weken lang in totaal 17 verdachten terecht die onderling via Encrochat communiceerden met schuilnamen uit de bekende kinderserie.


Strafeisen

De verdachten wordt verweten dat zij een internationaal opererende criminele importorganisatie voor verdovende middelen hebben opgezet en dat zij ten behoeve van deze import gelden hebben witgewassen. Deze criminele organisatie zou drugs via Europese havens Nederland binnenbrengen en ten behoeve daarvan grote bedragen witwassen. Vanwege het gebruik in de versleutelde berichtendienst Encrochat van schuilnamen uit de bekende kinderserie Sesamstraat staat het criminele samenwerkingsverband inmiddels bekend als ‘Sesamstraatkartel’.

Deze en vorige week hoorden 7 verdachten, onder wie Koekie, Elmo, Ieniemienie en Ernie, gevangenisstraffen tot 6 jaar tegen zich eisen. Het OM meent dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie. Tot op heden zijn de zaken tegen deelnemers behandeld, in de komende weken zullen ook de zaken tegen de leidinggevenden inhoudelijk worden behandeld Het gaat om in totaal 17 verdachten in de leeftijd van 28 tot 66 jaar.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen twee van drie verdachten die zouden hebben leidinggegeven aan de zogenoemde ‘Sesamstraatbende’ is op 1 februari jl uitgesteld naar 7 en 8 maart op zittingslocatie Zwolle. De oorzaak van het uitstellen, is dat er sprake was van coronabesmettingen. De zaak tegen de derde verdachte die een leidinggevende positie zou hebben gehad, naar de mening van het OM, zal worden behandeld op 8, 11 en 13 april

Deze drie vermoedelijk leidinggevenden van de bende, zijn een 59-jarige man uit Sint Willebrord, 40-jarige uit Berkel en Rodenrijs en 59-jarige man uit Amsterdam.

Lucratief

De verdachten richtten zich op een complex, maar bijzonder lucratief onderdeel, van de cocaïne-import. De verkoopwaarde van één kilo cocaïne in Colombia bedraagt ongeveer 2000 euro. Bij aankomst in Nederland is deze zelfde cocaïne ongeveer 25.000 tot 27.000 euro waard (Bron: Politie, ‘De doorvoer van cocaïne via Nederland’, Zoetermeer, juli 2018). Deze waardevermeerdering van ongeveer 2600 procent is enkel te verklaren door de complexiteit en gespecialiseerde aard van dit onderdeel van de cocaïne-keten. Elk van de verdachten neemt hierin zijn of haar eigen rol in.

De politie heeft bij enkele verdachten beslag gelegd op gecodeerde bedrijfsadministratie. De officier van justitie noemde die administratie ter zitting een bewijs voor het feit dat deze bedrijven zijn opgericht met als doel criminele activiteiten te faciliteren: “Er is geen reguliere bedrijfsadministratie aangetroffen waarin een duidelijk overzicht van de kosten en baten van deze bedrijven is opgenomen.”

Verder heeft onderzoek aan de administratie van de verschillende ondernemingen ook geleerd dat ook daadwerkelijk cocaïne is onderschept in partijen ten behoeve van deze ondernemingen. Dat de ingevoerde cocaïne ook Nederland is ingevoerd blijkt onder meer uit aangetroffen facturen van transport naar locaties in Nederland.

Ontwrichtend

De beide officieren van justitie bestempelen de criminele organisatie van de verdachten als uiterst professioneel en beroepsmatig van aard. Het OM rekent het de verdachten zwaar aan dat zij enkel persoonlijk geldelijk gewin voor ogen hadden. “De handel in cocaïne kent de laatste jaren een ongekende geweldsspiraal. De verdiensten zijn zo groot dat het een aantrekkingskracht heeft op personen die op geen enkele wijze meer rekening houden met slachtoffers en voor wie een mensenleven waardeloos is. Het is in dit milieu dat deze groeperingen zich hebben begeven”, aldus de officier van justitie.

“De verdachten vormden een onmisbare schakel in de zeer gewelddadige handel in cocaïne. De onschuldige bijnamen die zijn gebruikt door deze Sesamstraat bende doen op geen enkele wijze recht aan de maatschappij-ontwrichtende aard van hun handelen. Dat is uiterst kwalijk en strafbaar en moet worden bestraft.”

Vervolg en uitspraken

Deze drie weken staan in de rechtbank Amsterdam in totaal 17 verdachten terecht die samen de professionele, complexe en grootschalige cocaïne importonderneming hebben gerund. Het gaat om zittingen op 15 februari, 16 februari en 17 februari waarop het OM strafeisen zal formuleren tegen verdachten in de rechtbank Amsterdam. Op 7 en 8 maart volgen de zittingen in Zwolle tegen de vermeende leidinggevenden van het crimineel samenwerkingsverband. En de zaak van de laatste verdachten zullen worden behandeld op 8, 11 en 13 april. Na de requisitoiren in de zaken tegen de verdachten zal de verdediging van de verdachten zijn pleidooien houden en volgt, zoals gebruikelijk, repliek en dupliek.

Nadat de zaken tegen alle verdachten in 26Eufaula inhoudelijk behandeld zijn, zal de rechtbank uitspraak doen. Naar verwachting volgen de uitspraken op 26 april.