AMSTERDAM - De politie Amsterdam heeft in de nacht van zaterdag 31 oktober op zondag 1 november 2020 drie illegale feesten beëindigd. Daarbij zijn tientallen boetes uitgedeeld aan aanwezigen, is geluidsapparatuur in beslag genomen, zijn meerdere aanhoudingen verricht en worden bestuurlijke rapportages opgemaakt tegen de eigenaar of organisatoren.


Gustav Mahlerlaan
Even voor twee uur ’s nachts kreeg de politie melding van een illegaal feest in een woning in de Gustav Mahlerlaan. Daar bleken zo’n 60 personen aanwezig. Het feest is door de politie direct beëindigd. Tegen een persoon die ogenschijnlijk als een soort portier bij het feest fungeerde en de twee eigenaren van de betreffende woning is proces verbaal opgemaakt.

Anthony Fokkerweg
Rond half drie kwam melding binnen van een illegaal feest in een bedrijfspand aan de Anthony Fokkerweg. Bij aankomst van de politie maakten zo’n 40 personen zich direct uit de voeten. Op de locatie waren evengoed nog 46 personen aanwezig, die allen een proces verbaal hebben gekregen. Ook de organisator heeft een proces verbaal gekregen. Daarnaast hield de politie twee personen aan: één persoon die een agent een kaakslag had gegeven en één persoon voor de wet Identificatieplicht. Ter plaatse zijn bovendien drie draaitafels en een mengpaneel in beslag genomen. Tevens zal een rapportage worden opgesteld tegen de organisator van het feest voor de gemeente, waarop mogelijk bestuurlijke maatregelen kunnen worden opgelegd.

Leidsekruisstraat
Even voor drie uur ging de politie naar de Leidsekruisstraat, waar in een woning een feest met harde muziek werd gegeven. In de woning waren meer dan 20 personen aanwezig. Het feest is door de politie beëindigd. Één persoon werd aangehouden voor het niet voldoen aan vordering van de politie. Daarnaast is de aanwezige muziekbox in beslag genomen.

Van Eeghenstraat
In de nacht van vrijdag 30 oktober op zaterdag 31 oktober 2020 werd ook al een illegaal feest met circa 10 aanwezige personen in de Van Eeghenstraat beëindigd door de politie. Ook tegen de eigenaar van het bedrijfspand waar het illegale feest plaatsvond wordt een bestuurlijke rapportage opgemaakt.

Boetes en bestuurlijke rapportage
Illegale feesten kunnen leiden tot verdere verspreiding van het coronavirus, met als gevolg: meer besmette personen en een nog grotere druk op de gezondheidszorg, waardoor de reguliere zorg noodgedwongen moet worden afgeschaald. We blijven langer in deze gedeeltelijke lock-down als de besmettingen niet dalen en de druk op ziekenhuizen niet afneemt. Gemeentelijke handhavers en de politie treden op bij illegale feesten. De tijd van waarschuwen is daarbij echt voorbij. Meldingen van illegale georganiseerde feesten worden met voorrang behandeld en zo snel mogelijk beëindigd. Waar mogelijk worden bovendien boetes opgelegd aan zowel de organisatoren, eigenaren van de betreffende locatie en ook de aanwezigen van een feest. Daarnaast wordt vaak een rapportage opgemaakt voor de gemeente, wat kan leiden tot bestuurlijke maatregelen - zoals een last onder dwangsom of bestuurlijke boete - richting de organisatoren of eigenaren van een pand waar een illegaal feest heeft plaatsgevonden.