AMSTERDAM - In de rechtbank in Amsterdam heeft het Openbaar Ministerie (OM) vandaag een gevangenisstraf geëist tegen een 56-jarige man die zich schuldig zou hebben gemaakt aan het opstellen van valse facturen. Het OM verwijt de verdachte valsheid in geschrift en het doen van onjuiste belastingaangifte tussen 2013 en 2016. “Verdachte heeft een veelvoud van valse facturen opgemaakt en iedere keer een onjuiste BTW-aangifte ingediend en jaarlijks ook nog iedere keer een onjuiste aangifte Vennootschapsbelasting en Inkomstenbelasting.”, aldus de officier.

Boekenonderzoek

Aanleiding voor het strafrechtelijke onderzoek door de FIOD was een boekenonderzoek bij verdachte in 2018. Tijdens die controle zijn er twijfels gerezen over de inkoopfacturen over de periode 2013 tot en met 2016. De officier: “Het viel de controleambtenaar op dat veel inkoopfacturen met de omschrijving “Juridisch opzoekwerk” in de administratie zaten. Op deze facturen werd volgens het onderzoek BTW in rekening zijn gebracht, maar stond geen BTW-nummer of inschrijving van de Kamer van Koophandel van de presterende ondernemer op de factuur.” Ook zouden de facturen erg veel op elkaar lijken en was het volgens de officier opvallend dat de boekstempels op de reguliere facturen anders waren dan de onderzochte inkoopfacturen.

Geraffineerde wijze

De officier vond op zitting dat de valsheid in geschrift en belastingfraude op geraffineerde wijze waren gepleegd. In totaal zou verdachte 648 valse facturen hebben opgesteld, dat waren er gemiddeld tien per maand. Daarnaast had de man volgens het OM 79 keer opzettelijk een onjuiste aangifte ingediend. 71 keer betrof het een BTW-aangifte, vier keer ging het om een aangifte vennootschapsbelasting en vier keer om Inkomstenbelasting. De officier: “De belastingdienst en daarmee de gemeenschap, wij allemaal zijn hierdoor voor 375.826 euro benadeeld.”

Ernst van de feiten en strafeis

De officier merkte tijdens de zitting op dat de verdachte niet direct ophield met het plegen van de feiten toen hij tegen de lamp liep: “Hij is niet direct gestopt maar hij heeft toen nog 56 valse facturen opgemaakt. (…) Hij heeft over november 2018 nog een onjuiste aangifte omzetbelasting ingediend. Ruim na de controle. Na de zonde komt berouw maar hij is wel heel lang voor zijn verantwoordelijkheid weggelopen.” De officier merkte tijdens zijn requisitoir nog op dat verdachte verantwoordelijk heeft genomen voor zijn vermoedelijke feiten en dat verdachte heeft meegewerkt aan het onderzoek. Ook doet hij momenteel alles eraan om met de Belastingdienst tot een goede afwikkeling te komen. Volgens de officier waren de feiten desondanks zo ernstig dat hierop alleen met een gevangenisstraf gereageerd kan worden. De officier eiste een gevangenisstraf van 12 maanden.

De rechtbank doet op 6 november uitspraak.