AMSTERDAM - De nieuwe brandweercommandant Tijs van Lieshout treedt intern disciplinair op tegen de brandweerlieden die betrokken waren bij het maken van de foto's van de reanimatie van ex-voetballer Kelvin Maynard. Wat die maatregelen precies inhouden, is niet bekendgemaakt. Tot ontslag komt het niet. "De oproep van buitenstaanders om ze eruit te flikkeren vind ik disproportioneel", schrijft Van Lieshout in een brief aan het bestuur van de Veiligheidsregio.


Met zijn optreden zet Van Lieshout definitief een andere koers in bij het Amsterdamse brandweerkorps. Van Lieshout is sinds een maand de nieuwe commandant. Hij volgde Leen Schaap op die vanwege zijn harde leiderschap een onherstelbare vertrouwensbreuk had met de uitrukdienst en uiteindelijk aan de kant werd geschoven door burgemeester Halsema. Van Lieshout kreeg de opdracht om te blijven sanctioneren, maar ook te bouwen aan vertrouwen binnen het korps.

Maynard werd op 18 september van dit jaar geliquideerd nabij Kazerne Anton in Zuidoost. Kort na de schietpartij gingen er op internet foto's rond van de reanimatie van de ex-voetballer. Een onafhankelijk recherchebureau heeft de afgelopen weken onderzoek gedaan naar de foto's van de reanimatie van Maynard.

Leidinggevenden
Gisteren meldden bronnen al aan AT5 dat twee leidinggevenden -een officier van dienst en een clustermanager- en een vooraanstaand lid van de ondernemingsraad betrokken zijn geweest bij het maken en verspreiden van de foto's van Maynard. Hooggeplaatste medewerkers van het Amsterdamse korps vreesden al dat de nieuwe korpsleiding veel milder zou gaan straffen dan onder het gezag van Schaap zou zijn gebeurd.