AMSTERDAM - De darkstore van flitsbezorger Gorillas op het Gerard Douplein in de Pijp moet voorlopig gesloten blijven. De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen sprake is van detailhandel en dat het bedrijf daarom handelt in strijd met het bestemmingsplan.

Darkstore
Gorillas heeft een darkstore met flitsbezorging in een pand in de Pijp op het Gerard Douplein, dat doorloopt tot de Albert Cuypstraat. Op 25 mei 2022 bepaalden Burgemeester en wethouders dat het bedrijf zijn deuren per 10 juni moest sluiten omdat het gebruik van het pand in strijd zou zijn met het bestemmingsplan. Op de locatie is volgens het bestemmingsplan alleen detailhandel toegestaan, en daar valt de darkstore van Gorillas volgens B&W niet onder. Ook zou legalisering van de situatie niet mogelijk zijn, omdat de darkstore ongewenste effecten heeft op de omgeving. Daarbij gaat het om afgeplakte ramen, wachtende en af- en aanrijdende koeriers en overlast door bevoorrading.

‘Bereid om in gesprek te gaan’
Gorillas stapte naar aanleiding van het besluit van B&W naar de voorzieningenrechter. Volgens het bedrijf is de winkel helemaal niet in strijd met het bestemmingsplan. Bovendien zou de gemeente te snel tot sluiting zijn overgegaan, terwijl het bedrijf juist bereid was om over oplossingen in gesprek te gaan. Ook zou de gemeente het bestemmingsplan ten onrechte als instrument inzetten om de ervaren overlast in de wijk tegen te gaan. Gorillas wilde dat de darkstore open mocht blijven in afwachting van de bodemprocedure.

Darkstore is géén detailhandel
De voorzieningenrechter gaat niet mee in de bezwaren van Gorillas. Hij concludeert dat de deuren van de darkstore terecht zijn gesloten en dat het niet waarschijnlijk is dat een beslissing na de bezwaarprocedure anders zal uitvallen. De voorzieningenrechter is het met de gemeente eens dat er géén sprake is van detailhandel, omdat winkelend publiek de darkstore niet kan in- en uitlopen om fysiek zelf producten uit te kiezen en te kopen. Gorillas biedt haar artikelen immers uitsluitend online aan. In het pand zelf worden geen producten verkocht, verhuurd of geleverd. Het pand dient alleen als opslag voor producten die vervolgens aan huis worden bezorgd. Daarmee heeft het gebruik van het pand alle kenmerken van een distributiecentrum van waaruit producten per (bak)fiets worden bezorgd. Dat is in strijd met het bestemmingsplan.

Geen zicht op legalisering
Bij overtreding van een bestemmingsplan is de gemeente wettelijk verplicht handhavend op te treden. Dat er mede wordt ingegrepen omdat er sprake is van overlast of dat partijen bereid zijn om te praten over oplossingen, maakt hiervoor geen verschil. Van handhaving kan alleen worden afgeweken als er zicht is op legalisering, of als de gevolgen van de handhaving onevenredig groot zijn. Van beide gevallen is volgens de voorzieningenrechter geen sprake. Daarom moet de darkstore uiterlijk aanstaande vrijdag om 24.00 uur sluiten.