NEDERLAND - De werkdruk op de afdelingen Korpscheftaken, die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op legaal wapenbezit, is hoog. De controle van verlofhouders staat mede daardoor onder druk. Toch heeft de politie het toezicht op legaal wapenbezit goed op orde.


Meerdere media melden vandaag dat de politie er de afgelopen drie jaar niet in slaagde om de ruim 60.000 mensen met een legaal vuurwapen thuis te controleren. Daarnaast berichten zij over de hoge werkdruk en personeelstekorten bij de afdelingen Korpscheftaken van de politie.

Toezicht

De druk op de afdelingen Korpscheftaken leidt ertoe dat de politie minder toezicht houdt op schietverenigingen, jagersverenigingen en wapenhandelaren dan wenselijk. ‘Met meer mensen kunnen we daar meer aan kunnen doen. Gelukkig voelen verenigingen en handelaren zelf ook een grote verantwoordelijkheid en willen zij – net als wij – dat de boel op orde is’, zegt Toon Moeskops, adviseur binnen de portefeuille Korpscheftaken.

Huiscontroles

Dat de politie de norm voor huiscontroles niet haalt, heeft een andere oorzaak, zegt hij. ‘Die controles worden uitgevoerd door collega’s uit de basisteams. Zij krijgen van de afdeling Korpscheftaken de melding dat zij bij een verlofhouder moeten langsgaan. Maar ook in de basisteams is het keuzes maken. Een spoedmelding zoals een reanimatie of heterdaad inbraak gaat voor een geplande controle. Daardoor – en door het laatste Coronajaar in 2021 – hebben we de afgelopen drie niet 100, maar 83 procent van de verlofhouders thuis bezocht.’

Dat moet beter, erkent Moeskops. ‘De huiscontroles hebben waarde. We stellen vast of de vergunde wapens goed en veilig zijn opgeborgen en we hebben contact met de verlofhouder. De norm van honderd procent controle per drie jaar is er dan ook niet voor niets. Tussen 2013 en 2019 lukte het ons wel om de norm te halen en naar die situatie moeten we terug.’

Geschiktheid

Ondanks de hoge werkdruk en het niet behalen van de honderprocentnorm voor thuiscontroles is het toezicht op legaal wapenbezit in ons land op orde, zegt Moeskops. ‘Wie een wapenvergunning aanvraagt, moet aan strenge eisen voldoen. En wie eenmaal een vergunning heeft, krijgt met meer te maken dan alleen een huiscontrole. Zo moet elke verlofhouder zich jaarlijks bij de politie melden voor verlenging van het verlof en daarbij schriftelijke verklaringen van drie referenten overleggen. Als zij twijfelen over de stabiliteit van de verlofhouder hebben zij de voortdurende plicht om dat te melden.’

‘Ook krijgen we via het systeem BlueView direct een melding als een verlofhouder met de politie in aanraking komt. En besturen van schietverenigingen kunnen zorgen signaleren via een landelijk meldpunt of rechtstreeks bij Korpscheftaken’.

Formatie

Om de druk op de afdelingen Korpscheftaken te verlichten en ervoor te zorgen dat de politie haar controlerende en toezichthoudende taak optimaal kan uitvoeren, wordt de formatie van Korpscheftaken de komende jaren met zo’n 40 fte uitgebreid. Moeskops: ‘Het is een uitdaging om de huidige en nieuwe vacatures op te vullen. Het werk bij Korpscheftaken is belangrijk, maar wel anders dan ander politiewerk. Bovendien hebben wij net als iedereen te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Daarom kijken we nu ook nadrukkelijk naar niet-executieve mensen met een bestuursrechtelijke achtergrond.’

Geldigheidsduur

Daarnaast is een digitale transformatie ingezet die de administratieve druk bij Korpscheftaken moet verlichten. Ook onderzoekt de politiek of de geldigheidsduur van een vuurwapenverlof kan worden verlengd van één naar drie of vijf jaar. Een commissie onder leiding van oud-Kamerlid Chris van Dam adviseerde dit eind 2022. ‘De politie staat hier positief tegenover’, zegt Moeskops.