AMSTERDAM/ENSCHEDE - De politiechefs van de eenheden Amsterdam en Oost-Nederland hebben mevrouw Magda Berndsen gevraagd een onafhankelijk onderzoek te leiden naar de gebeurtenissen, die volgden op de aanhouding van een Amsterdamse agent door een collega op het politiebureau in Enschede in mei 2016. Deze aanhouding heeft geleid tot een langlopend conflict en een pijnlijk proces voor zowel voor de betrokken medewerkers als voor de organisatie.


De zaak ligt op dit moment bij de rechter als gevolg van een artikel 12 procedure die is gestart door de Enschedese politieman; op eigen verzoek wordt hij alsnog vervolgd. Deze zaak richt zich op de beoordeling van de rechtmatigheid van de aanhouding destijds.

'Omdat wij het als politie belangrijk vinden om te leren, is de onafhankelijke externe commissie gevraagd een objectief en compleet oordeel te vellen over de gebeurtenissen die volgden op de aanhouding zoals genoemd en aanbevelingen te doen voor de toekomst.'

Hoewel de rechtszaak vanwege de Covid-19 maatregelen is uitgesteld, gaat de commissie toch van start.

De commissieleden
Vanaf maart 2020 is er gewerkt aan de samenstelling van de commissie. Deze gaat vanaf nu aan de slag.

Mevrouw Magda Berndsen heeft een lange staat van dienst. Zij is burgemeester geweest van o.a. de gemeente Beverwijk. Zij is korpschef geweest van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Friesland. Van 2010 tot 2015 was zij lid van de Tweede Kamer. Op dit moment is zij lid van de Evaluatiecommissie van de Wet op de Veiligheidsregio’s en lid van de Commissie Langlopende Zaken van Defensie.

Zij heeft zelf de commissie samengesteld. Deze leden zijn:

Mevrouw Manette Baggen is sinds 2017 eigenaar van Z-I-N Partner in Management en Integriteit en zij biedt organisaties en bedrijven onderzoek, advies en ondersteuning op het gebied van integriteitsvraagstukken. Ze heeft 20 jaar ervaring als jurist en leidinggevende op verschillende onderdelen binnen de veiligheidssector, waaronder ook de politie.

Mevrouw dr. Saniye Çelik is Lector Diversiteit aan de Hogeschool Leiden en gespecialiseerd in HRM en bestuurs- en organisatievraagstukken. Zij promoveerde aan de Universiteit Leiden op de business case van diversiteit in publieke organisaties. In de 27 jaar dat ze bij de overheid werkte – waarvan 17 jaar bij de politie – heeft zij zich verdiept in diverse vraagstukken die spelen binnen het publieke domein.

Gestreefd wordt naar een afronding in het najaar van 2020.