AMSTERDAM - De rechtbank Den Haag heeft maandag een voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van justitie te Amsterdam veroordeeld tot vijf maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor het plegen van ontucht met een minderjarige jongen. Hij heeft in 2016 meerdere keren seks gehad met de jongen tegen betaling van bier, chips, sigaretten en geld. Hij heeft daarbij uitsluitend oog gehad voor zijn eigen belang en de bevrediging van zijn eigen seksuele behoeften en geen rekening gehouden met de gevolgen voor het slachtoffer. De rechtbank neemt dit hem zeer kwalijk. Hij had gelet op zijn functie en het grote leeftijdsverschil beter moeten weten. Door zijn gedrag heeft hij ook het aanzien van het Openbaar Ministerie beschadigd.


Geen fundamentele inbreuk op beginselen goede procesorde

De rechtbank stelt vast dat er in deze zaak geen sprake is van een fundamentele inbreuk op de beginselen van een goede procesorde. De zaak is weliswaar in aanvang behandeld door officieren van het Amsterdamse arrondissementsparket maar dit is gebeurd onder het gezag van de Haagse parketleiding.

Strafvermindering
De media-aandacht voor deze zaak betekent niet dat een lagere straf wordt opgelegd. De zaak heeft wel langer geduurd dan redelijk is. Om die reden wordt een celstraf van vijf in plaats van zes maanden opgelegd.