AMSTERDAM - Vandaag, 9 april 2021, heeft Herbert de Bruijne de Andreaspenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Marjolein Moorman. Hij ontvangt de onderscheiding vanwege zijn langdurige inzet voor de ontwikkeling van het Amsterdamse primair onderwijs. Vanwege de coronamaatregelen vond de uitreiking in aangepaste vorm plaats in Theater Amsterdam.


Als leraar, coördinator, schoolleider en de laatste dertien jaar als bestuurder heeft Herbert de Bruijne de afgelopen dertig jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het openbaar basisonderwijs in de stad. Na de verzelfstandiging van de openbare scholen smeedde hij uit de fusie van de scholen in stadsdeel Centrum en Zuid een nieuw bestuur dat met ongeveer 8.000 leerlingen tot de grote PO besturen van Nederland behoort. Als voorzitter van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam en het Breed Bestuurlijk Overleg stond De Bruijne mede aan de wieg van het Stedelijk Toelatingsbeleid en de Kwaliteitswijzer Basisonderwijs, en maakte hij zich hard voor een toelage op het lesgeven op basisscholen in grote steden.

De Bruijne wordt geprezen voor zijn invloedrijke bestuursstijl, waarmee hij mensen formeel en informeel samenbrengt. Daarbij verloor hij nooit de belangen van leerlingen en onderwijsprofessionals uit het oog. Vanwege zijn grote betrokkenheid en inzet voor het Amsterdamse basisonderwijs ontvangt Herbert de Bruijne de Andreaspenning.

Andreaspenning
De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.