AMSTERDAM- Een team van financiële experts van de Amsterdamse recherche heeft vier personen aangehouden in een onderzoek naar grootschalige taxatiefraude in de autobranche. Het gaat om twee importeurs en twee taxateurs die worden verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting. Het nog lopende onderzoek legt de fraudegevoeligheid rond geïmporteerde auto's en BPM-aangiften bloot.

De vier aangehouden personen, mannen van respectievelijk 27, 28, 29 en 39 jaar oud, zijn inmiddels door de Officier van Justitie in vrijheid gesteld, maar blijven nog wel verdachten in de zaak. Tijdens deze actiedag werden bij doorzoekingen in de regio Amsterdam en Leiden daarnaast ook tientallen gestolen én ongeldige kentekenplaten aangetroffen.

Witwassen
Uit het onderzoek bleek dat vooral luxe voertuigen - met een cataloguswaarde van meer dan 50.000 euro – uit landen als Duitsland op grote schaal worden ingevoerd. De voertuigen in kwestie worden vaak met contant geld betaald, om vervolgens via stromannen of autobedrijven naar Nederland geëxporteerd te worden. Criminelen kunnen op deze manier buiten het zicht van de Nederlandse overheid een auto aanschaffen en daarmee hun geld witwassen.

BPM-fraude
Daarna wordt met verschillende frauduleuze trucs geprobeerd om fiscaal voordeel te behalen, onder andere door de BPM-aangifte (Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen) zo op te stellen dat de verschuldigde belasting beperkt tot nihil is. Uit het onderzoek bleek dat dat werd gedaan door bijvoorbeeld niet-bestaande schade op te voeren in de BPM-aangifte. Want: hoe lager de waarde van de auto, hoe minder belasting je hoeft af te dragen. Maar bij een hercontrole door de Belastingdienst, die steekproefsgewijs wordt gedaan, wordt die schade vrijwel nooit op de ingevoerde auto aangetroffen.

Ondermijnend
Eigenaren van die auto’s, die op deze manier geld proberen wit te wassen én de belasting proberen te ontduiken, worden hierin gefaciliteerd door importeurs, die de auto’s invoeren, en taxateurs, die valse taxatierapporten opstellen. Daarom staat de aanpak van deze vorm van faciliterende en ondermijnende criminaliteit hoog op de agenda van politie en OM.