AMSTERDAM - Zaterdagmiddag 24 oktober 2020 heeft de politie verschillende demonstraties in het kader van ADEV (Amsterdam Danst Ergens Voor) in Amsterdam op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio ontbonden. De demonstranten hielden zich niet aan de vooraf gestelde beperkingen.


Sommige van de demonstraties waren van te voren aangekondigd en kregen beperkingen opgelegd, zoals een aangewezen demonstratielocatie en tijdstippen waarbinnen gedemonstreerd kon worden. Op de demonstratielocatie op de kop van het Javaeiland verschenen na de vastgestelde demonstratietijd van 17.00 uur zo’n dertig demonstranten. Op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio is deze demonstratie daarom om 18.00 uur door de politie ontboden en zijn de demonstranten verzocht de locatie verlaten. Dat gebeurde vervolgens zonder noemenswaardige incidenten.

Hetzelfde geldt voor een aantal kleine demonstraties verspreid over de stad. Deze kleine demonstraties begonnen als één grote demonstratie van 150 à 200 demonstranten die samen op de fiets rondreden in de omgeving van de Amstelveenseweg, niet de vooraf aangewezen, statische demonstratielocatie. Op een gegeven moment splitste de grote groep zich op in kleinere groepjes en die groepjes demonstranten verspreiden zich daarna door de stad. Al deze mini-demonstraties zijn op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio door agenten ontbonden en de demonstranten zijn verzocht naar huis te gaan. Ook dit verliep zonder noemenswaardige incidenten.