AMSTERDAM - De politiechef van de eenheid Amsterdam heeft op donderdag 26 maart 2020, een politiemedewerker geschorst vanwege een strafrechtelijk onderzoek. Het onderwerp waarop de verdenking is gericht wordt niet prijsgegeven. Schorsing is een maatregel, die wordt opgelegd hangende het onderzoek. Dit kan voor een langere tijd duren. Het Bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten van de eenheid Amsterdam is bij het onderzoek betrokken.