Amsterdam - De politie Amsterdam heeft samen met de NVWA negen antiekzaken in het Amsterdamse Spiegelkwartier bezocht. Er werd daarbij gecontroleerd op voorwerpen die afkomstig zijn van zeldzame of bedreigde dieren en planten en die niet of niet zonder de benodigde CITES certificatie of taxatie aangeboden mogen worden. De controles vonden plaats onder leiding van het Functioneel Parket.

Bij vier antiekzaken werden ivoren voorwerpen aangetroffen waarvan de legale herkomst niet aantoonbaar was door het ontbreken van de benodigde documentatie. Het ging hier om onder andere sieraden, snuifdozen en schaakspelen. De betreffende antiquairs hebben een proces-verbaal gekregen en kunnen een strafrechtelijke sanctie tegemoet zien. De overige antiekzaken beschikten wel over de benodigde CITES certificaten of taxaties.

Maximum straf

Onlangs is de CITES regelgeving extra aangescherpt. Een onafhankelijk taxateur dient een verklaring op te stellen over de legaliteit van de herkomst. De politie heeft aangekondigd de controle op dit onderwerp het komende jaar aan te scherpen. Het aanbieden of aanwezig hebben van ivoor waarvan de legale herkomst niet kan worden vastgesteld door middel van de benodigde certificatie of taxatie is een ernstig feit waar een maximum gevangenisstraf van zes jaar op staat

Verdachte zaken melden

Kopers van antiek moeten er goed op letten dat zij bij aankoop checken of de documentatie bij de stukken in orde is. Als blijkt dat er producten worden verkocht zonder bijbehorende documentatie, kan dat gemeld worden bij de politie of bij de NVWA. Meldingen kunnen ook worden gedaan via Meld Misdaad Anoniem. Vorig jaar is Meld Misdaad Anoniem samen met het OM, de NVWA en de politie een campagne begonnen om mensen op te roepen verdachte zaken te melden. Politie en NVWA maken regelmatig gebruik van meldingen vanuit het publiek om illegale handel op te sporen.