AMSTERDAM - Woensdag en donderdag heeft de politie in samenwerking met verschillende partners een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de vermiste Connor Murphy. Deze man uit Noord Ierland heeft op 13 januari 2019 een woning aan de Oudeschans verlaten en is sindsdien vermist.

Hij verliet de woning in de vroege ochtend en is in onbekende richting verdwenen. Vanaf dat moment is er geen enkel teken van leven meer geweest van Murphy. De recherche van Centrum Noord heeft een onderzoek ingesteld. Het is goed mogelijk dat de man in de directe omgeving van de Oudeschans door onbekende oorzaak in een gracht is gevallen en daar mogelijk verdronken is.

Bij de zoekacties kreeg de recherche de afgelopen dagen assistentie van duikers van de Koninklijke Marine uit Den Helder, ondersteund door defensie personeel, medewerkers van de Waterpolitie, medewerkers van Waternet, vrijwilligers van de Reddingsbrigade Amsterdam en een team uit Ierland gespecialiseerd op het gebied van het redden en zoeken van mensen en andere zaken. Bij een eerdere zoekactie verleende het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de Landelijke Eenheid assistentie met een speurhond.

De duikers van de Marine zochten op de Oudeschans tussen de Keizersbrug en de Prins Hendrikkade en in de Rapenburgwal onder alle boten. Zij zochten ook tussen de wal en boten. Door het team uit Ierland, ingehuurd door de familie van Murphy, is samen met politiemedewerkers, met een sonar een groot aantal grachten en een deel van het Oosterdok afgezocht. Bij geen van deze zoekacties is een lichaam aangetroffen. De vraag, waar is Connor Murphy, blijft nog steeds open staan voor de familie en de recherche. Iedere informatie is welkom op 0900-8844 of via het tipformulier.

Connor Murphy still missing after extensive searches

On Wednesday and Thursday, the police, in collaboration with various partners, conducted an extensive investigation into the missing Connor Murphy. This man from Northern Ireland left a house on the Oude Schans on 13 January 2019 and has been missing since then.

He left the house in the early morning and disappeared in an unknown direction. From that moment on there has not been any sign of life from Murphy.

The Police Investigation Department Centrum North has initiated an investigation. It is quite possible that the man in the immediate vicinity of the Oudeschans has fallen into a ditch due to an unknown cause and may have drowned there.

During the search, the investigators received assistance from divers from the Royal Navy from Den Helder in recent days, supported by defense personnel, employees of the Water Police, employees of Waternet, volunteers of the Reddingsbrigade Amsterdam and a team from Ireland specialized in the field of save and search people and other things. In an earlier search, the National Team Underwater searches of the National Unit provided assistance with a tracking dog.

The divers of the Navy searched for the Oudeschans between the Keizersbrug and the Prins Hendrikkade and in the Rapenburgwal among all boats. They also searched between the shore and boats.

By the team from Ireland, hired by the Murphy family, together with police officers, with a sonar a large number of canals and part of the Oosterdok were searched.

No body was found during any of these searches. The question, where is Connor Murphy, still remains open to the family and the police. Any information is welcome on 0900-8844 or via the tip form. From abroad +31-343-578844.