AMSTERDAM - Bij de controle van een groot aantal boxen op de Oostelijke Eilanden zijn afgelopen week verschillende hoeveelheden verdovende middelen en grondstoffen voor de productie van drugs aangetroffen. De controles werden uitgevoerd door de politie in nauwe samenwerking met diverse partners die samenwerken om ondermijning tegen te gaan.


Op basis van verzamelde informatie zijn tijdens het onderzoek op diverse locaties met hulp van speurhonden tientallen opslagboxen bezocht. Vijf boxen zijn geopend voor nadere controle. Op die locaties werden strafbare feiten geconstateerd. Zo werden er materialen voor het opzetten van een hennepplantage XTC-pillen, geldtelautomaten, sealbags, persapparaten, weegschalen, versnijdingsmiddelen en hoeveelheden hasj, hennep, amfetamine, alsmede resten van cocaïne aangetroffen. Alle goederen zijn in beslag genomen en worden onderzocht.

Dagvaarding
Het gebruik van dit soort bergingen onder flats, garages en andere opslagboxen speelt regelmatig een rol in de ondermijnende criminaliteit en in ernstige gevallen leidt dit tot gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker, maar ook voor omwonenden. Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid van omwonenden en de gebruikers of eigenaren van buurpanden. Nog tijdens de actie is een 20-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van bezit harddrugs. Hij is na verhoor met een dagvaarding heengezonden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Verbinding buurtbewoners
De boxencontroles - een samenwerkingsverband tussen verschillende basisteams, (specialistische) politieafdelingen en externe partners zoals het stadsdeel, gemeente en het OM - dienen een dubbel doel. Aan de ene kant gezamenlijk het zicht op en inzicht in ondermijnende activiteiten te vergroten, deze te analyseren en aan te pakken en aan de andere kant het zichtbaar zijn in de wijk. Dat laatste leverde ook afgelopen week weer bruikbare informatie op vanuit buurtbewoners. Over o.a. personen in de nachtelijke uren met bigshoppers, flitsbezoekers en henneplucht in trappenhuizen. Omwonenden reageerden veelal positief op de controles. Door opvolging te geven aan deze meldingen, wil de politie het veiligheidsgevoel van buurtbewoners verhogen.

Melden loont
Georganiseerde criminaliteit pakken we samen aan. Vermoedens van criminele activiteiten of verdachte situaties? Doe altijd melding bij de politie via 0900-8844, online of via uw wijkagent. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Op deze manier zorgen we samen voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.