Amsterdam - De politie heeft vannacht een automobilist in korte tijd voor de tweede keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs …

Normaal gesproken krijgt u via dit nieuwsbericht meer informatie met betrekking tot dit opmerkelijke incident, echter de politie voert op dit moment actie voor een betere CAO. Uit solidariteit met de collega’s op straat zal dit soort berichten weer volledig worden gepubliceerd als de werkgever van de politie een goede CAO afsluit die aansluit bij de werkzaamheden die de politie onder vaak zware en moeilijke omstandigheden uitvoert.

Eisen van de politiebonden

Belangrijke eisen uit de gezamenlijke inzet van de bonden voor een politie-CAO 2018 en daarna:

Eerlijkere beloning
• Structurele salarisverhoging van 3,5% per jaar, met ingang van 1-1-2018 en met een minimum van € 125
• Verhoging reiskostenvergoeding naar € 0,19 en dienstreisvergoeding naar € 0,45 per km
• Volledige eindejaarsuitkering van 8,33%

Fit & gezond
• Eén landelijke regeling voor het stimuleren van fitheid- en gezondheid. Vervang de oude fitnessregelingen zo snel mogelijk. Sportfaciliteiten op iedere grote en/of centrale politielocatie: een eenmalige investering met hoog rendement
• Uitbreiding trainingsuren FVT/IBT naar 48 uur per jaar

Zorg voor medewerkers
• Volledige schadeloosstelling bij een beroepsziekte of dienstongeval
• Re-integrerende collega’s moeten op geschikte plek en eigen tempo werk kunnen oppakken
• Gebruik voor de erkenning van beroepsziekten één maatstaf

Loopbaanontwikkeling
• Vrij te besteden leerbudget van € 1.500 per jaar, met de mogelijkheid dit op te sparen voor een langer durende of duurdere opleiding
• Eenduidige afspraken over functiegerichte opleidingen: zowel over de opleiding (diensttijd) als de daaraan gekoppelde reistijd en reiskosten
• Betere facilitering van loopbaangerichte opleidingen
• Loopbaanpaden voor specialistische vakgebieden en domeinen van ondersteuning

Gezonde leeftijdsopbouw
• Wettelijke blokkades voor vroegpensioen opheffen via lijn burgerinitiatief -/> Tweede Kamer
• Wijs formatieplaatsen aan waarvan de arbeidsduur – op basis van vrijwilligheid – uitgebreid kan worden naar 39,6 uur. Op deze wijze kunnen capaciteitsproblemen voor een deel worden opgelost zonder wervings- of opleidingsinspanningen
• Balans brengen in teams en in roosters
• Ziekteverzuim terugdringen