AMSTERDAM - In Amsterdam hebben demonstranten gisteren 6 mei het universiteitsterrein op het Roeterseiland bezet. Op last van de burgemeester heeft de Mobiele Eenheid dat terrein ontruimd. Vandaag 7 mei zetten de demonstranten hun acties voort bij het Binnengasthuisterrein, waar ze de nacht willen doorbrengen.


De Amsterdamse driehoek treedt op dit moment niet op tegen de bezetting van het Binnengasthuisterrein, laat een woordvoerder van de politie weten. De UvA heeft geen aangifte gedaan van huisvredebreuk en de activisten ook niet gevorderd te vertrekken. De UvA heeft aangegeven tijd nodig te hebben voor overleg met de studenten en te kunnen de-escaleren. De politie heeft daarom op dit moment geen ‘titel’ om binnen te treden.

Dit is een verschil met de situatie op het Roeterseiland op 6 mei waar wel is gevorderd door de UvA en ook aangifte is gedaan van erfvredebreuk. De driehoek vindt het niet verantwoord om op dit moment de verschillende barricades rond het terrein te ontruimen. De kans op escalatie en wanordelijkheden is groot en bij gebrek aan genoeg voorbereidingstijd en agenten levert dat een onveilige situatie op voor de politie, activisten en omstanders. Deze besluiten gelden alleen voor de komende nacht.’

Bij de ontruiming op het Roeterseiland zijn in totaal 169 arrestanten aangehouden. Twee van hen zitten nog vast voor openbare geweldpleging. Bij het protest hebben demonstranten geweld en vuurwerk tegen de politie gebruikt. Later op de avond hebben demonstranten stenen uit de grond gehaald, wat het protest een gewelddadig karakter gaf. Ook in Utrecht hebben demonstranten vandaag een terrein van de universiteit bezet.