AMSTERDAM - Na meerdere acties om overlast van met name straatdealers in het Wallengebied tegen te gaan, heeft het basisteam Burgwallen ook de laatste twee maanden van het oude jaar met diverse acties afgesloten. Met 72 aanhoudingen en 50 gebiedsverboden (24 uur) waren ook deze weer succesvol.

In de maanden november en december stonden meerdere actiedagen verspreid over diverse dagen op het programma. In totaal verrichtte de politie dus ruim 70 aanhoudingen voor het niet voldoen aan bevel of vordering, het overtreden van de Opiumwet, het plegen van diefstal met geweld en andere strafbare feiten.

Andere strafbare feiten
Ook werd tegen 22 personen een proces-verbaal opgemaakt voor het overtreden van verschillende APV- feiten waarvan nog eens tien personen werden aangehouden (onder andere voor bedelen). De andere 12 overtreders werden met een bekeuring weggestuurd. Echter was dit nog niet alles. Nog eens negen personen hebben een bekeuring ontvangen voor onder andere het overtreden van de van de Wegenverkeerswet en wildplassen.

Straatdealers
Een van de straatdealers die in de kraag werd gevat, kreeg een gebiedsverbod van een maand uitgereikt. De verdovende middelen die bij alle straatdealers werden aangetroffen, zijn in beslag genomen en inmiddels vernietigd. Tussen de in beslag genomen verdovende middelen, zat ook weer een behoorlijke hoeveelheid aan ‘nepdrugs’ zoals gestampte paracetamol en puur wasmiddel.


Aanpak en samenwerking
Ondernemers en bewoners in het Wallengebied ondervinden al lange tijd overlast van voornamelijk straatdealers in hun werk- en woonomgeving en dit brengt een gevoel van onveiligheid met zich mee. De politie herkent en erkent deze problematiek en doet er alles aan het veiligheidsgevoel weer terug te krijgen. De politie doet dit uiteraard niet alleen en werkt bij de aanpak straatdealers (ook tijdens deze actiemomenten) nauw samen met onder meer de gemeente en het Openbaar Ministerie. Deze samenwerking is erg belangrijk omdat de partijen dan met zowel strafrecht, bestuurlijke maatregelen, toezicht, preventie en andere maatregelen effectief op kunnen treden.