AMSTERDAM - De aangifte die op 22 maart door het Centraal Joods Overleg (CJO) namens vijftien personen is gedaan tegen betogers wegens discriminatie en belediging met een antisemitisch karakter tijdens de opening van het Holocaust museum in Amsterdam, is geseponeerd. Het onderzoek heeft niet geleid tot concrete verdachten.

Tegen een groep van vijftien personen die uit het Joods museum kwamen en onderweg waren naar het kort daarvoor geopende Holocaustmuseum zou ‘Juden raus’ en ‘Joden rot op’ zijn geroepen en andere beledigende of bedreigende uitingen.

Kreten als ‘Juden raus’ en ‘Joden rot op’ worden door het OM zonder meer als strafbaar beoordeeld. Onder leiding van het OM heeft de politie daarom een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De politie heeft geen camerabeelden of andere opnames van de betreffende locatie bij het Wertheimpark kunnen achterhalen. Ook de beveiliging van het Holocaust museum heeft de politie desgevraagd laten weten deze leuzen niet te hebben gehoord. Andere getuigen die de strafbare uitingen zouden hebben gehoord, heeft de politie niet kunnen traceren.

Omdat het onderzoek van de politie niet heeft geleid tot concrete verdachten is de aangifte door het OM geseponeerd. Het OM zal het onderzoek heropenen als er alsnog getuigen of camerabeelden of geluidopnames bekend worden die kunnen leiden tot bevestiging van de uitlatingen die zijn gedaan en tot het traceren van een verdachte.