AMSTERDAM - Tegen drie mannen heeft het OM vandaag een gevangenisstraf van 30 jaar geëist voor de moord op een 27 jarige vrouw en de poging tot moord op haar vriend, gisteren precies een jaar geleden in de Maassluisstraat in Amsterdam-West. De mannen worden ook verdacht van brandstichting, vernieling en vuurwapenbezit.

De drie hebben deze moord en poging daartoe met een niet te bevatten nonchalance en roekeloosheid gepleegd, zeiden de officieren van justitie vandaag op zitting. “Kennelijk maakte het voor de verdachten niet uit wie er om het leven werd gebracht en of er onschuldige burgers zouden worden geraakt. De kogels zijn tot 500 meter verderop over de weg, over de bosschages, in een balkon gevlogen en hebben verschillende ramen en woningen geraakt. (..) Achteraf bleken er ook gewoon kinderen op straat te hebben gespeeld”, aldus de officieren van justitie in hun requisitoir.

Dreiging

Niet de 27-jarige vrouw maar haar vriend was doelwit van de moordaanslag stelden de officieren van justitie. De vriend is in maart 2021 nog door de politie gewaarschuwd voor een dreiging op zijn leven. Dat die dreiging reëel is, blijkt wel uit verschillende voorbereidingshandelingen voor de moord op hem. In de afgelopen maanden zijn hier vier personen voor veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de 6 en 9 jaar.

Het OM ziet twee van de drie verdachten die vandaag op zitting stonden, twintigers uit Amsterdam, als schutter. De derde verdachte, een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, was volgens het OM de bestuurder van de auto die een cruciale rol heeft in deze zaak. Hoewel deze verdachte zelf niet zou hebben geschoten, was hij volgens het OM wel zeer nauw betrokken bij de voorbereiding en zou hij een cruciale rol hebben gespeeld bij de uitvoering van de moord. Hij kan dan ook als medepleger worden aangemerkt, zeiden de officieren van justitie.

Brandwonden

Voor het OM staat het vast dat de drie verdachten de moord op de 27-jarige vrouw en de poging daartoe op haar vriend hebben uitgevoerd. Zo zijn er DNA en schotresten aangetroffen op verschillende items, waaronder op de plek waar de aanslag werd gepleegd en de vluchtauto in brand werd gestoken. In die auto trof de politie de twee automatische vuurwapens aan waarmee op de Maasluisstraat is geschoten. Verder zijn er herkenningen op camerabeelden.

Getuigen hebben verklaard dat de drie mannen bij het verbranden van de Caddy vlam hebben gevat, hetgeen ook op camerabeelden te zien is. De drie verdachten hadden tijdens hun aanhoudingen brandwonden. Eén van hen zelfs ernstige brandwonden. Als hij half bewusteloos door de twee andere verdachten in Utrecht wordt afgezet, ruiken ze naar benzine. Volgens de camerabeelden en getuigenverklaringen had één van de verdachten en een specifieke broek aan. Eén van de vermeende schutters had toen hij in Utrecht aankwam, deze specifieke broek aan die deels is weggebrand. Op die broek blijkt nu niet alleen zijn DNA maar ook het DNA van de andere vermeende schutter te zitten. Ook zijn er schotresten op die broek aangetroffen.

Geen wroeging

Volgens de officieren van justitie hebben de verdachten hebben op geen enkel moment verantwoording afgelegd voor hun handelen. Geen van de verdachten heeft blijk gegeven van gewetenswroeging. Dit wordt hen door het OM zeer ernstig aangerekend.